S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Upřesnění informací k oprávněnosti výdajů sub-projektů

Vytvořeno: 5. 12. 2016 Poslední aktualizace: 5. 12. 2016

Na základě množících se dotazů a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace sub-projektů a termínu oprávněnosti výdajů sub-projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, bylo uveřejněno na webových stránkách  Ministerstva financí ČR upřesnění k Pokynu č.1 Oprávněné výdaje projektu Programu švýcarsko-české spolupráce, kap. 1 Základní pravidla oprávněnosti výdajů.

Informace jsou zveřejněné zde a rovněž zde.