S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Upozornění pro příjemce v rámci 8. výzvy – možnost měnit výši rozpočtových položek

Vytvořeno: 2. 3. 2012 Poslední aktualizace: 2. 3. 2012

Tímto bychom Vás chtěli informovat o řešení změn v maximální výši cen položek uvedených v rozpočtu projektu v rámci kapitoly 02 Hmotný a nehmotný majetek. Tato úprava projektu je v rámci 8. výzvy na rozdíl od podmínek ostatních výzev umožněna.

Nicméně vzhledem k nutnosti zohlednit výstupy hodnotícího procesu a zejména výsledek Výběrové komise, která posuzovala položky rozpočtu jednotlivě, nebude tato změna v současné době povolována.
 
Z tohoto důvodu bude požadováno, aby v zadávacích podmínkách byly položkové ceny přístrojů uváděny jako max. možné, ač to v současnosti nepatří mezi povinnosti stanovené Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace ani platnou Příručkou pro žadatele a příjemce.