Upozornění na vybraná oznámení v systému RAPEX 2016

Vytvořeno: 1. 6. 2017 Poslední aktualizace: 1. 6. 2017

„Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na výskyt nebezpečných nepotravinářských výrobků zveřejněných v systému RAPEX, které spadají do působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.

Případné informace k oznámeným výrobkům je možné zasílat na vh@mzcr.cz.“

Přílohy