S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Upozornění na úpravy podoby BENEFIT7+ od 1.9.2011

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťující provoz a rozvoj systému BENEFIT7+, v rámci kterého žadatelé a příjemci podávají žádosti o dotaci a následně monitorovací hlášení a zprávy s žádostí o platbu, v rámci snahy o zpřehlednění podoby systému připravuje úpravu navigace v rámci systému a vzhledu jednotlivých záložek. Tato změna (blíže v příloze) by se měla projevit od 1. září tohoto roku.  Na základě nich budou následně aktualizovány Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy/monitorovacího hlášení/zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7+.

Přílohy