Upozornění MZ na nově zveřejněná nařízení vlády

Vytvořeno: 3. 1. 2014 Poslední aktualizace: 3. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 31. prosince 2013 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna dvě nařízení vlády, a to k zákonu č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, a k zákonu č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech (částka 177), najdete na adrese:

http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2013/sb0177-2013.pdf

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek (částka 178), najdete na adrese:

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-18-prosince-2013-o-seznamech-navykovych-latek-19936.html

Obě nařízení vlády nabyla účinnosti dne 1. ledna 2014.

 

Alena Ondroušková,

Vedoucí Inspektorátu OPL