S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ukončení příjmu žádostí do 11. výzvy 3.2b IOP

Vytvořeno: 13. 12. 2012 Poslední aktualizace: 13. 12. 2012
Dne 8října  2012 byl ukončen příjem žádostí do 11. výzvy 3.2b IOP. Dne 28. 11. 2012 zasedala Výběrová komise pro 11. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 11. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování všech 6 projektů v celkové výši 164 710 832,20 Kč. Dne 10.12.2012 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění fiančních prostředků na všechny investiční akce. 
 
Bližší informace naleznete zde.