S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ukončení příjmu žádostí do 11. výzvy 3.2b IOP

Vytvořeno: 13. 12. 2012 Poslední aktualizace: 13. 12. 2012
Dne 8října  2012 byl ukončen příjem žádostí do 11. výzvy 3.2b IOP. Dne 28. 11. 2012 zasedala Výběrová komise pro 11. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO. Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 11. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a doporučila k financování všech 6 projektů v celkové výši 164 710 832,20 Kč. Dne 10.12.2012 rozhodla Porada vedení MZ ČR o uvolnění fiančních prostředků na všechny investiční akce. 
 
Bližší informace naleznete zde.