Úhradová vyhláška 2024

Vytvořeno: 3. 11. 2023 Poslední aktualizace: 3. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 – „Úhradová vyhláška 2024“ včetně odůvodnění – „Odůvodnění k ÚV 2024“. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod číslem č. 319/2023 Sb. (dostupné na webu).

Přílohy