Tři roky pozitivního rodičovství v ČR. Jaká je zkušenost rodičů i odborníků s programem Triple P?

Vytvořeno: 5. 2. 2024 Poslední aktualizace: 5. 2. 2024

 

 

 

 

Tříletá pilotáž, lektoři po celé zemi a desítky skupinových kurzů pro rodiče. Použití v rodinách, nemocnicích i střediscích výchovné péče. To jsou výsledky projektu Triple P v České republice.

Program vznikl v Austrálii a využívá se již ve více než 37 zemích světa. Čerpá z vědeckých poznatků a výzkumů. Hlavní myšlenku Triple P shrnuje jeho autor, klinický psycholog  profesor Matt Sanders: „Rodičovství je nejtěžší práce, kterou každý rodič v životě má, a zároveň je to práce, na kterou jsme nejméně připraveni“.

 Co je pozitivní rodičovství?

Program Triple P učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově. Triple P neprosazuje jedno univerzální řešení pro všechny. Nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. (zdroj: web projektu)
„Jakmile jsem začala aplikovat konkrétní rady, obrovsky se zlepšila komunikace s dcerou,“ vypráví účastnice kurzu Pavlína Poubová, produktová manažerka velké mezinárodní firmy, aktuálně na rodičovské dovolené. Do kurzu se přihlásila, aby vylepšila vztah se svým dítětem. Hledala kurz, ve kterém bude mít jistotu, že rady, které dostává, jsou opravdu správné, že program prošel nějakým vyhodnocením. Což Triple P splňoval.

Světový program poprvé v České republice

Do jara 2024 tak osmitýdenním bezplatným kurzem projde přes 750 českých rodičů, byla vyškolena padesátka lektorů. Během tří let se do programu zapojilo 21 organizací. Záštitu i řízení projektu převzalo Ministerstvo zdravotnictví.
Tříleté pilotní testování programu Triple P v České republice bylo možné díky financování Fondů EHP (program Zdraví). Projekt se nyní chýlí ke konci, ovšem náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček na závěrečné konferenci projektu na konci uplynulého roku vyjádřil přesvědčení, že program bude pokračovat v naší zemi i v budoucnu, financovaný z jiných zdrojů.

Závěrečné konference a vyhodnocení tří let fungování projektu. Praha, listopad 2023.

Vyzkoušeno na 4 milionech dětí

Programem již na celém světě prošly přes 4 miliony dětí, respektive jejich rodin. Srovnávací studie například z Irska ukazuje, že ve skupině 1500 rodin, které byly do programu zahrnuty, se o 37 % snížil výskyt případů těžkých problémů dítěte, ve srovnání s kontrolní skupinou. V USA zase bylo mezi 85 tisíci rodin s podporou Triple P o 21 % méně dětí umístěno mimo domov, stalo se o 13 % méně dětských úrazů způsobených špatným zacházením, počet soudně doložených případů špatného zacházení s dětmi byl nižší o 31 % ve srovnání s rodinami, které neprošly programem Triple P. 
„Program pasuje na všechny rodiče, ve všech situacích. Od lehké podpory pro každodenní život až po přístup k dětem s psychiatrickými diagnózami,“ popisuje Dominik Weston, lektor, který pro Program pozitivního rodičovství v České republice školil lektory. 

V čem je Triple P jiný?

Hezky to shrnuje účastnice kurzu P. Poubová: „Měla jsem nastudované všemožné směry výchovy z internetu. Člověk má po webináři pocit, že tomu rozumí, ale ve stresové situaci si rychle tu větu, kterou máte použít, nevybaví. Triple P naopak učí rodiče, aby byli sami sebou a aby se do stresové situace vůbec nedostali.“

V kurzech je používán princip seberegulace. Rodičům se kupříkladu pouštějí videa, ti následně hodnotí, proč se děti v nich chovají tak, jak se chovají. Rodiče se také učí nahlížet sami sebe. 
Program Triple P byl experimentálně testován i multidisciplinárním týmem duševního zdraví Fakultní nemocnice Ostrava. I tam s ním mají pozitivní zkušenosti. Nejlépe se samozřejmě pracuje s motivovanými rodiči, kteří jen potřebují doladit svůj výchovný styl. 
„Jsou ale i rodiče, kteří mají dítě hospitalizované v dětském stacionáři ostravské psychiatrické kliniky a jsou přesvědčeni, že jim tam dítě někdo opraví, aniž by oni pro to cokoliv udělali,“ popisuje Monika Matulová, speciální pedagožka z multidisciplinárního týmu FN Ostrava. V Ostravě se proto vydali cestou, kdy absolvování rodičovského programu Triple P je povinnou součástí balíčku při hospitalizaci dítěte. „Často již v průběhu druhého či třetího sezení i rodič, který původně odporoval, pochopí, že musí pracovat i sám se sebou, jinak změna není možná,“ vysvětluje členka ostravského týmu a lektorka Triple P s tím, že rodiče začínají sledovat sami sebe a vnímat, že to, jak se chovají k dítěti, má zpětnou vazbu v tom, jak se dítě chová k nim.

Multidisciplinární tým duševního zdraví FN Ostrava:
Mgr. Monika Matulová, DiS., Mgr. et Mgr. Alena Cholevová, Mgr. Lenka Škarková Stojanová

Pět vteřin počkat

V Triple P je účastníkům nabízeno několik strategií, jak s dítětem jednat, nebo jak vůbec předcházet tomu, aby rodič musel řešit nevhodné chování. Rodiče mohou použít jen některé a časem své portfolio rozšířit o další, nebo se naopak k některým dříve používaným vrátit. Zvláštní část je věnována i oceňování a chválení. Rodiče dostávají  zcela konkrétní rady: „Vůbec jsem třeba nevěděla, že musím pět vteřin počkat, než dítě přestane dělat to, čím se právě zabývá, a je připravené reagovat,“ usmívá se absolventka kurzu P. Poubová. Má vypozorováno, že jen aplikováním tohoto jednoduchého pravidla odpadne zhruba polovina případů, ve kterých by dříve vznikl konflikt. 

Jde to i jinak

Program využívají také ve Středisku výchovné péče Dyjáda v Mostě. Klienti zde často pocházejí ze sociálně slabých rodin, mají slabý sociální statut, náročné chování a okoukané styly výchovy od svých rodičů. „Používají úplně stejné vzorce chování, které zažili jako děti. Často i křik a bití. A v rámci programu si mohou přijít na strategie, které jsou vhodné, pozitivní a neničí osobnost dítěte,“ líčí speciální pedagožky a etopedky Barbora Langová a Vlaďka Sikýřová. Začaly Triple P používat na ambulanci, do programu zařazují i rodiče, které jim pro kurz doporučí OSPOD. „Díky Triple P jsme mohli ukončit ambulantní péči u klientů, kteří prošli programem a obtíže se zmírnily natolik, že už není nutné do střediska výchovné péče docházet,“ shodují se obě odbornice na problémové chování dětí z Mostu. 

Program pozitivního rodičovství používají i ve Středisku výchovné péče Dyjáda v Mostě.  O své zkušenosti se podělily Mgr. Barbora Langová, Mgr. Vladimíra Sikýřová

Naučit rodiče vařit z dostupných ingrediencí

Přínos programu vnímá i psycholožka z ostravského multidisciplinárního týmu Lenka Škarková Stojanová, pro kterou je Triple P nástrojem, díky němuž se s rodiči může pohybovat na stejné úrovni. Když totiž přijde rodič s nějakým problémem nebo duševním onemocněním dítěte, obvykle je hned po úvodním rozhovoru, kde je potíž a co změnit. „V programu si na věci přicházejí sami. Nejsem to já, kdo jim říká, co dělají špatně,“ popisuje L. Škarková Stojanová s tím, že zpětnou vazbu dostávají i od ostatních rodičů ve skupině. Rodiče spolu také sdílejí, co se jim osvědčilo. Terapeut pouze směřuje jejich debatu nebo ověřuje, zda rodiče nabízené strategie správně pochopili. 

Jak se shodují všechny členky multidisciplinárního týmu ostravské nemocnice: „Nedáváme rodičům kuchařku k dítěti, žádná taková univerzální neexistuje. Dostanou od nás nádobí, ingredience a sami si zkombinují to, co jim chutná a vyhovuje. Naším cílem je rodiče zkompetentnit – naučit vařit.“ A dodávají: „Stále se ale vracíme k začátku – budování vztahu. Protože když není vztah s dítětem, žádná strategie fungovat nebude“. 

Totéž jinými slovy potvrzuje P. Poubová, absolventka rodičovského kurzu: „Nejen na partnerském vztahu, ale i na vztahu rodič – dítě je třeba pracovat. Já jsem měla zpočátku tendenci měnit své dítě, namísto toho, abych měnila své vnitřní nastavení“.
 

Petra Poubová, absolventka Programu pozitivního rodičovství

Více informací o programu Triple P naleznete na webu projektu: triplep.cz