Tiskové zprávy

Chřipka a její prevence

Každoročně se chřipka vyskytuje ve formě více či méně rozsáhlých epidemií, a to obvykle v období měsíce ledna až března. Během epidemického výskytu onemocní průměrně 10 – 20% populace. Epidemie trvá obvykle 6 až 8 týdnů. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a přenos se děje kapénkovou nákazou od nemocného ke vnímavému jedinci.

21. 12. 2007 Celý článek »

Ministr Tomáš Julínek jednal s prezidenty

Ministr zdravotnictví v úterý 30. ledna sešel na krátkém brífinku s novináři. Informoval je bezprostředně po své schůzce s prezidenty České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory MUDr. Milanem Kubkem, MUDr. Jiřím Pekárkem a PharmDr. Lubomírem Chudobou o obsahu jednání.

21. 12. 2007 Celý článek »

Rozhodují pojišťovny, ne úředníci MZ (stanovisko MZ k takzvaným výběrovým řízením)

V prosinci minulého roku proběhla takzvaná výběrová řízení na poskytování a úhrady ústavní zdravotní péče pro území Středočeského a Zlínského kraje. V těchto dnech se s jejich výsledky seznámila jednotlivá zdravotnická zařízení. Platný zákon o veřejném zdravotním pojištění přisuzuje ministerstvu zdravotnictví roli vyhlašovatele výběrových řízení, přestože fakticky o jejich výsledku rozhodují především zdravotní pojišťovny. Navíc jsou výsledky řízení pouze doporučující a záleží na zdravotních pojišťovnách, jaký rozsah a druh zdravotní péče nakonec nasmlouvají s jednotlivými poskytovateli.

21. 12. 2007 Celý článek »

Tisková zpráva: Ministr zdravotnictví Julínek razantně mění pravidla řízení nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví na poradě s řediteli přímo řízených organizací představilo novou koncepci a pravidla řízení fakultních nemocnic a principy jejich strategického rozvoje v podmínkách měnící se legislativy ve zdravotnictví. Za prioritní považuje ministerstvo hospodaření a tedy ekonomickou stabilizaci těchto organizací.

20. 12. 2007 Celý článek »

Informace o přípravě lékové vyhlášky (ke dni 7. března 2006)

Návrh vyhlášky, kterou se určují úhrady z veřejného zdravotního pojištění za léky (respektive jejich účinné látky v konkrétních lékových formách), byl dokončen na základě doporučení kategorizační komise a poté výsledků odvolacího řízení. Ministerstvo zdravotnictví návrh poslalo do zkráceného vnějšího a vnitřního připomínkového řízení a očekává, že po vypořádání tohoto řízení bude do konce příštího týdne předán Legislativní radě vlády.

20. 12. 2007 Celý článek »

Ministr: Můj postup je zcela transparentní

Ministr zdravotnictví důrazně protestuje proti nařčení, že protežuje některé farmaceutické firmy. Žádným způsobem totiž nezasahuje do práce tzv. kategorizační komise, která navrhuje výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění za léky a nezasahuje ani do odvolacího řízení. Ministr Tomáš Julínek, na rozdíl od svých předchůdců z ČSSD v čele resortu, nebude měnit konečné stanovisko ke kterému dospěli experti a odvolací komise a podepíše lékovou vyhlášku tak, jak mu bude předložena.

20. 12. 2007 Celý článek »

Zveřejnění návrhu „lékové“ vyhlášky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh vyhlášky, kterou se stanovují úhrady léčiv z veřejného zdravotního pojištění ve znění, v jakém byl odeslán dnes 15. března 2007 v 8,00 hod Legislativní radě vlády. Zahrnuje i výsledky připomínkového řízení a odvolací komise. MZ v případě kladného stanoviska Legislativní rady vlády předpokládá, že vyhláška nabude účinnosti tak, jak bylo plánováno, tedy k 1. dubnu 2007.

20. 12. 2007 Celý článek »

Tisková zpráva – závěry znalecké komise – Nemocnice Havlíčkův Brod

Ústřední znalecké komise MZ*, které posuzovaly vybrané případy pacientů léčených v nemocnici v Havlíčkově Brodě, ukončily 19. března svoji činnost. Ve stejný den bylo bezodkladně podáno 11 trestních oznámení na Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě tak, jak ukládá ministerstvu zákon.

20. 12. 2007 Celý článek »

Zobrazeno 8 z celkem 2188 záznamů