Změny v porodnictví v roce 2014: porod pouze za pomoci porodní asistentky a tzv. ambulantní porod

Vytvořeno: 12. 12. 2013 Poslední aktualizace: 12. 12. 2013

Od ledna příštího roku bude možné v českých porodnicích rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za pomoci porodní asistentky. Druhou novinkou je tzv. ambulantní porod, který by měl řešit předčasné odchody matek s novorozenci z porodnice.

Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky je kompromisním řešením, které připravila pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví zabývající se alternativními možnostmi ke klasickému porodu. „Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky může z bezpečnostních důvodů probíhat stejně jako jakýkoli jiný porod pouze v zařízeních k tomu určených – tedy v řádně vybavených porodnicích. Rozdíl oproti současnému stavu je v tom, že lékař bude k  porodu přivolán až v případě nenadálých komplikací. Toto řešení garantuje rodičkám, které si z osobních důvodů nepřejí mít při porodu lékaře, žádanou míru soukromí. Na straně druhé bude možné poskytnout rodící ženě i novorozenci v případě nutnosti okamžitou lékařskou péči,“ vysvětluje náměstek pro zdravotní péči Ferdinand Polák, který vedl jednání pracovní skupiny. Tento způsob porodu bude možný pouze v tom případě, kdy jej schválí ošetřující porodník. Ten provede vstupní vyšetření, zkontroluje dokumentaci o průběhu těhotenství, a pokud nebude předpokládat komplikovaný porod, předá rodičku do péče porodní asistentky. Porod pouze za pomoci porodní asistentky byl již promítnut do návrhu vyhlášky – Seznamu zdravotních výkonů, která začne platit od ledna 2014. I nadále je však všem ženám v České republice zaručena možnost rodit pod přímým dohledem kvalifikovaného lékaře-porodníka.

Novinkou v českých porodnicích bude také tzv. ambulantní porod. Ten je určen těm matkám, které chtějí opustit brány zařízení již několik hodin po porodu, resp. dříve než po doporučených 72 hodinách. „Zůstat s novorozencem v porodnici tři dny po porodu jednoznačně doporučuji. Během této doby se provádí řada potřebných vyšetření, provádí se novorozenecký screening a řeší se případné komplikace, jako je například novorozenecká žloutenka. Pokud už se ale žena i přes doporučení lékařů rozhodne porodnici opustit dříve, snažili jsme se připravit takové podmínky, abychom veškerá rizika s tím spojená eliminovali na minimum,“ vysvětluje náměstek Polák. Ministerstvo proto vypracovalo metodický návod, jak v případě předčasného odchodu z porodnice postupovat. Maminka bude mít možnost druhý den po propuštění přivézt novorozence do porodnice nebo na dětské oddělení na ambulantní kontrolu. Pokud nebude chtít na tuto kontrolu znovu cestovat, může miminko zkontrolovat praktický pediatr v místě bydliště. Ten dítě vyšetří, ale nebude mít povinnost novorozence zaregistrovat do své ambulance. Ovšem v případě, že při vyšetření vysloví podezření na neadekvátní vývoj či neprospívání dítěte, doporučí rodičům okamžitý návrat do porodnice respektive na neonatologii. „Už dnes se stává, že matka odchází z porodnice s dítětem tzv. na reverz dříve než po doporučených 72 hodinách. V takovém okamžiku se ocitá v jakémsi vakuu, kdy systém přesně neví, jak s tímto jejím rozhodnutím naložit, kdo má například kontrolovat zdravotní stav novorozence v prvních hodinách po porodu mimo porodnici,“ vysvětluje Ferdinand Polák důvody k přijetí metodického návodu, který právě tyto situace řeší.

.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?