Zasedání ministrů zdravotnictví zemí Visegrádské skupiny a Rakouska

Vytvořeno: 13. 4. 2012 Poslední aktualizace: 13. 4. 2012

Ministr zdravotnictví Leoš Heger vedl dne 13. 4. 2012 zasedání ministrů zdravotnictví zemí Visegrádské skupiny (V4) a Rakouska v rámci předsednictví České republiky ve V4. Projednávána byla především dvě zásadní témata: zdravotnické systémy v době ekonomické krize a implementace směrnice EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Vzájemná spolupráce ČR, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska funguje v oblasti zdravotnictví na velmi dobré úrovni. „Na společném zasedání v Praze byla možnost prodiskutovat aktuální témata zaměřená na příjmy a výdaje zdravotnických systémů, úsporná opatření, či na dostupnost a kvalitu zdravotní péče v době ekonomické krize, tedy otázky, které máme se svými sousedy společné,“ uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger. Dalším tématem byla implementace směrnice EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která má být do národních právních řádů členských států EU transponována do října 2013. Cílem směrnice je přispět k jednotnému uplatňování práv občanů EU – pacientů při čerpání zdravotní péče v zahraničí. Jednání ministrů zdravotnictví V4 a Rakouska přispělo nejen k výměně zkušeností, ale také k získání kontaktů a nových poznatků plně v souladu s mottem českého předsednictví V4 – „Visegrád inovativní“.

Delegace jednotlivých zemí vedli:

Maďarsko: Miklós Szócska – ministr zdravotnictví,

Polsko: Agnieszka Pachciarz  – náměstkyně, Ministerstvo zdravotnictví,

Rakousko: Clemens Martin Auer – vrchní ředitel pro zdravotnický systém, Ministerstvo zdravotnictví.

Slovensko:  Mario Mikloši, Generální ředitel sekce zdraví, Ministerstvo zdravotnictví SK

Hlavním cílem V4 je prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. Stávající české předsednictví V4 bylo zahájeno v loňském roce, kdy jsme si připomněli 20. výročí zahájení visegrádské spolupráce. Setkání ministrů zdravotnictví je pořádáno pravidelně každý rok a je příležitostí pro diskusi aktuálních témat z oblasti zdravotnictví, která jsou společná všem dotčeným státům. Ministři zdravotnictví na těchto zasedáních také vzájemně konzultují pozice svých států k projednávaným návrhům legislativních předpisů EU a hledají možnosti společného postupu k dosažení svých cílů.

 

Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?