S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zahajujeme centralizované nákupy zdravotnického materiálu

Vytvořeno: 16. 12. 2014 Poslední aktualizace: 16. 12. 2014

„Cestou, jak šetřit peníze ve zdravotnictví, jsou jednoznačně centralizované nákupy. Rozhodl jsem tedy, že takto šetřit budeme nejen při nákupu energií pro celý rezort zdravotnictví, což se jako metoda úspor velice osvědčilo, ale i v dalších oblastech. Dnes tedy zveřejníme předběžné oznámení o vypsání veřejné zakázky na centralizovaný nákup vybraných zdravotnických prostředků pro všechny nemocnice v gesci Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl k záměru ministr Svatopluk Němeček.

Ministerstvo zdravotnictví tímto zahajuje první fázi centralizovaných nákupů spotřebního zdravotnického materiálu pro svá zdravotnická zařízení. Poptávanými komoditami budou injekční stříkačky, injekční jehly, filtry pro umělou ventilaci a hrudní drenážní systémy. To jsou komodity takzvaně vysokoobrátkové, neboli kterých každá nemocnice potřebuje velké množství a využívají je prakticky neustále.

Tyto kategorie spotřebního zdravotnického materiálu byly vytipovány pracovní skupinou MZ. Jejími účastníky, kromě zaměstnanců MZ, byli také zástupci fakultních nemocnic a Asociace nemocnic. Hlavním kritériem pro výběr položek pro pilotní fázi centrálního nakupování byla potřebnost a možnost použití nakupovaného materiálu v rámci jednotlivých organizací.

Od ledna hodláme takovým způsobem důsledně šetřit i na dalších nákupech. Na specifikaci poptávky se momentálně pracuje. Předpokládáme, že největších úspor lze dosáhnout centralizovaným nákupem léků.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?