S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky dalšího kola testování ve školách ze 7. 2. 2022 potvrzují klesající virovou zátěž populace dětí a mladistvých

Vytvořeno: 11. 2. 2022 Poslední aktualizace: 11. 2. 2022

V pondělí 7. února proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 864 tisíc žáků a více než 136 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Počet realizovaných testů v čase klesá v důsledku probíhajících izolací a karantén, do poklesu se rovněž promítly začínající jarní prázdniny v některých okresech. Výsledky potvrzují, že šíření vysoce nakažlivé varianty viru Omikron se dostalo za bod kulminace. Testování žáků odhalilo celkem 8 970 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 037,7 zachycených případů/100 tisíc testovaných osob. Jde o významný pokles ve srovnání s výsledky z 31. ledna, kdy bylo potvrzeno 13 595 záchytů nákazy (1 315,9/100 tisíc). U pedagogů a zaměstnanců bylo 7. února potvrzeno 1 048 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 767,6 zachycených případů/100 tisíc testovaných osob. I zde jde o významný pokles, dne 31. ledna bylo u pedagogů a zaměstnanců potvrzeno 1 818 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR (1094,5 / 100tis.).

Zaznamenaný pokles zátěže není v různých věkových skupinách žáků a mezi pedagogy kvantitativně stejný, šíření neprobíhá synchronně a do výsledků se stále promítají významné rozdíly mezi regiony. Konkrétně ve srovnání s předchozím kolem testů z 24. 1. a 31. 1. je posun shrnut v následujících bodech (záchyty na 100 tisíc testovaných osob po konfirmaci PCR metodou, 24. 1. -> 31. 1. -> 7. 2.):

  • Žáci ZŠ: 1281,1 -> 1327,3 -> 1023,7
  • Studenti SŠ: 1597,9 -> 1287,2 -> 1072,1
  • Zaměstnanci ZŠ: 725,2 -> 837,6 -> 695,6
  • Zaměstnanci SŠ: 968,1 -> 1753,3 -> 947,1

Podíl primárních záchytů, které jsou pozitivně konfirmovány PCR testem, zůstává v rozsahu shodném jako u předchozích kol testů, tedy cca 52 % – 60 %.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 7. 2. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 83 % škol (nižší počet testovaných škol a nižší počet provedených testů je ovlivněn začínajícími jarními prázdninami v některých regionech)

  • nahlášeno je více než 864 tisíc testů u žáků / studentů a více než 136 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 17 497 u žáků/studentů a 2 005 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 8 970 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 048 potvrzených nákaz u zaměstnanců

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

  • 1037,7/100 tisíc u žáků / studentů (ZŠ: 1023,7; SŠ: 1072,1)
  • 767,6/100 tisíc u zaměstnanců (ZŠ: 695,6; SŠ: 947,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 55,2 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 51,4 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

 Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 7. 2. zachyceno 23 367 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 8 970 (38,4 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 332 (18,5 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 621 případů přímo zachyceno testy ve školách.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?