S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výroční Cenu Makropulos za rok 2019 získal spolek „soft palm“, provozovatel Hospice Malovická

Vytvořeno: 8. 10. 2019 Poslední aktualizace: 8. 10. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělil u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2019 spolku „soft palm“ o. s. – Hospic Malovická, který doporučila výběrová komise Ministerstva zdravotnictví. Komise ocenila příkladné a vysoce profesionální poskytování zdravotní péče, zavádění moderních metod poskytování paliativní péče a trpělivý a empatický přístup v péči o nevyléčitelně nemocné osoby, především seniory.

„V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti. Podpora hospicové a paliativní péče a její rozvoj u nás patří pro mě k naprosto zásadním tématům. Cílem Ministerstva zdravotnictví je zajištění kvalitní hospicové péče, která bude dostupná každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi ve všech segmentech zdravotního systému v České republice. S tímto cílem realizujeme dotační programy, které mají za cíl paliativní péči v nemocnicích i v domácím prostředí nastartovat. Děkuji všem členům a pracovníkům spolku „soft palm“ – Hospic Malovická za jejich obětavou a záslužnou práci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při předávání Ceny na půdě Nové scény Národního divadla v Praze.

  

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ocenění je udělováno každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům řešících zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci. Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun.

Držitel letošní Ceny Makropulos 2019 spolek „soft palm“­ o. s. vznikl v roce 2013 a je sdružením osob, které mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním paliativní péče a s provozem hospicového zařízení včetně domácí hospicové péče. Paliativní péče je poskytována v Hospici Malovická v Praze 4 na Spořilově. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, kde je majitelem objektu Hlavní město Praha a provozovatel hospice je zde v nájmu.

Hospic Malovická disponuje 30 lůžky v jednolůžkových pokojích vybavených bezbariérovým sociálním zařízením. Na každém pokoji je polohovací lůžko, přistýlka pro rodinného příslušníka, lednička, televizor, telefon a připojení k internetu. Hospic má vlastní zahradu, přednáškovou, společenskou a ekumenickou místnost a místnost posledního rozloučení.

Do hospice jsou přijímáni pacienti v preterminálním a terminálním stadiu nemocí. Péče je poskytována plně dle individuálních potřeb nemocných a také jejich rodin. Pacienti jsou hospitalizováni jak krátkodobě, tak i na delší dobu, podle progrese nemoci. Senioři jsou zastoupeni přibližně z 95 procent.

Specializovaný personál je vybírán s ohledem na specifika práce s nevyléčitelně nemocnými. 

Velká pozornost je věnována i spolupráci s rodinami pacientů. Personál se chová vstřícně a s maximálním pochopením, návštěvy v hospici nejsou omezeny a mohou trvat 24 hodin denně. Pro ubytování blízkých jsou kromě zmíněných přistýlek k dispozici i dva hostinské pokoje.

Hospic Malovická je ekumenické zařízení. Služby jsou poskytovány pacientům bez rozdílu náboženství či kultury. Členové spolku „soft palm“ o. s. – Hospic Malovická se zaměřují především na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a na zachování důstojnosti pacienta v těžkých okamžicích života až do jeho posledních chvil.  


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?