S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyjádření ministra zdravotnictví Martina Holcáta ke své neúčasti na dnešním XXVII. sjezdu České lékařské komory

Vytvořeno: 16. 11. 2013 Poslední aktualizace: 16. 11. 2013

Vedení České lékařské komory, konkrétně její prezident Milan Kubek, rozeslal české lékařské obci dopis, v němž podrobil úhradovou vyhlášku pro rok 2014 nemilosrdné kritice. Nemám nic proti konstruktivní diskuzi – pokud proti mně sedí partner, který hraje fair play, nebráním se žádné polemice.  To se ale v tomto případě nestalo, MUDr. Kubek svým dopisem jednostranně a předčasně zahájil diskuzi, která byla naplánovaná na sobotní sjezd ČLK, a zároveň jasně nastolil styl, jakým má být tato diskuze vedena. Dle mého pohledu je to styl účelově bulvárního charakteru s řadou polopravd a dehonestací mé osoby i mých spolupracovníků. Z výše popsaných důvodů jsem se rozhodl dnešního sjezdu nezúčastnit. Mrzí mne to zvláště proto, že jsem nabyl dojmu, že o důstojný a korektní dialog Česká lékařská komora stojí.

 

Věřím, že nejde o záměr prvoplánově poškozovat ministerstvo či být za každou cenu v opozici. Jak jsem již několikrát uvedl, byl jsem připraven na to, že budu opět nejhorší ministr zdravotnictví s (opět) nejhorší vyhláškou všech dob. V tomto směru mě má očekávání nezklamala. Musím znovu zopakovat, že k uspokojení všech požadavků každého ze segmentů zdravotnictví bychom potřebovali dalších 50 miliard korun, což je suma v ekonomické realitě dnešních dní naprosto nepředstavitelná. Vím, že o peníze jde vždy až na prvním místě, i proto bych předpokládal spíše ocenění toho, že se poprvé po pěti letech zvyšuje meziročně objem financí ve zdravotnictví o více než 10 miliard korun. O tom však list lékařům mlčí, stejně jako nezmiňuje fakt, že všechny segmenty zdravotnictví si ve srovnání s rokem letošním polepší. List se naopak ubírá k návrhům nereálných řešení v oblasti regulací a plísní ministerstvo odlišným právním výkladem nálezu Ústavního soudu i odlišným výkladem řešení, která v textu úhradové vyhlášky navrhujeme. Pracovní diskuze nejen k právním otázkám související s vyhláškou nás teprve čekají. Očekávám na nich účast zástupců všech dotčených subjektů, mj. tedy pochopitelně i ČLK. Stejně tak předpokládám, že konstruktivní podněty obdrží ministerstvo zdravotnictví také v rámci právě probíhajícího připomínkového řízení.

 

                                                                                                          Martin Holcát, ministr zdravotnictví

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?