S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení voleb ve zdravotní pojišťovně

Vytvořeno: 19. 1. 2021 Poslední aktualizace: 19. 1. 2021

Na základě novely Zákona o zdravotních pojišťovnách se mohou na fungování zdravotních pojišťoven podílet zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci a rovněž osoby bez zdanitelných příjmů. Mohou se také zúčastnit voleb do dozorčích a správních rad, které zdravotní pojišťovny vyhlašují.

V souladu s novou právní úpravou proběhnou také volby do Dozorčí a Správní rady RBP, zdravotní pojišťovny, které se konají v dubnu. Více v tiskové zprávě.

Na straně pasivního volebního práva (možnost být volen) změna předpokládá široké zapojení všech pojištěnců. Nový způsob obsazování správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven nadále zachovává jmenování třetiny těchto orgánů vládou s tím, že zbývající dvě třetiny členů budou nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a to osobami odvádějícími pojistné na veřejné zdravotní pojištění této zaměstnanecké pojišťovně.

Právo volit mají všichni plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé a podnikatelé v závislosti na výši odvedeného pojistného, a také zaměstnanci i osoby bez zdanitelných příjmů.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?