S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Poslední aktualizace: 20. 4. 2020

Vláda dnes schválila návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění z dílny Ministerstva zdravotnictví. Cílem návrhu je pružně reagovat na dopady související s šířením koronaviru a co nejrychleji stabilizovat financování zdravotnictví při udržení dosavadní úrovně dostupnosti a kvality zdravotních služeb. Od 1. června letošního roku tak dojde k navýšení odvodu za jednoho státního pojištěnce za kalendářní měsíc o 500 korun, od 1. ledna pak o dalších 200 korun. Zvýšení plateb tak při odhadovaném počtu téměř 6 milionu státních pojištěnců znamená letošní nárůst státních výdajů o necelých 21 miliard, v příštím roce pak okolo 50 miliard korun.

„Zdravotnictví nyní potřebuje finanční injekci ještě víc, než kdy předtím. Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a přijatá opatření k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví našich obyvatel měla přirozeně vliv na větší výdaje z veřejného zdravotního pojištění. Finanční podpora ze státního rozpočtu umožní zachovat stávající dostupnost, rozsah a kvalitu zdravotní péče,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v současné době ovlivnilo zejména odpuštění platby pojistného osobám samostatně výdělečně činným, propad ekonomiky způsobený omezením činnosti významných odvětví českého hospodářství a přijatými opatřeními v průběhu nouzového stavu na jedné straně a navýšení výdajů v souvislosti s řízením pandemie onemocnění COVID-19, jako je nákup materiálu, provádění testů nebo menší produkce poskytovatelů zdravotních služeb vyplývající z mimořádných opatření vlády a ministerstva zdravotnictví na straně druhé.

Dodatečné finanční prostředky budou využity na udržení výše úhrad poskytovatelům zdravotních služeb na úrovni dohod pro rok 2020, na mimořádné výdaje na zajištění zdravotních služeb souvisejících s šířením koronaviru, na navýšení výdajů pro rok 2021 pro segmenty zdravotních služeb, které byly nejvíce dopady mimořádných opatření zasaženy i jako motivace poskytovatelů zdravotních služeb k poskytování všech dočasně odložených zdravotních služeb. Cílem je zajistit rozvoj zdravotnictví i v době po pandemii.

Návrh zákona byl připraven Ministerstvem zdravotnictví a krátkou cestou projednán se zdravotními pojišťovnami a zástupci nejvýznamnějších segmentů zdravotních služeb, kterých se návrh zákona nejvíce dotýká.

Více informací o návrhu naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?