Vláda schválila výstavbu nových prostor Českého národního registru dárců kostní dřeně na střeše FN Plzeň

Vytvořeno: 13. 7. 2020 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Vláda dnes schválila materiál Ministerstva zdravotnictví, který umožní Českému národnímu registru dárců kostní dřeně na své náklady postavit nové prostory dle návrhu architektky Evy Jiřičné na již stojící osmipatrové budově Fakultní nemocnice Plzeň. Ta v současnosti slouží jako hemato-onkologická klinika. Svým kladným postojem tak vláda udělila výjimku z trvalé nepotřebnosti pozemků pro stát, což je předpokladem realizace projektu.

Registr dárců si aktuálně prostory pronajímá od FN Plzeň. Je však velmi pravděpodobné, že nemocnice bude v budoucnu tyto pronajaté prostory potřebovat pro svoji činnost. Vláda proto podpořila výstavbu samostatných prostor pro registr dárců s názvem „Obláček nad Plzní“ na střeše hemato-onkologické kliniky fakultní nemocnice, které si registr sám zafinancuje. „Pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk není jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně. Přitom pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný dárce nenajde. Je proto nesmírně důležité darování kostní dřeně v ČR podporovat. Navýšením počtu potencionálních dárců v registru se zvyšuje pravděpodobnost záchrany životů. Výstavba sídla registru přímo v rámci budovy fakultní nemocnice dá této velmi důležité veřejné službě prostor na další rozvoj a pomůže snaze zvýšit počet dárců,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Je skvělé, že se projekt, který pochází z pera špičkové architektky Evy Jiřičné a pracovalo se na něm 9 let, za současné vlády a ministra Vojtěcha konečně realizuje. Umístění nové budovy na střeše nemocnice je ideální vzhledem k blízkosti s hemato-onkologickým oddělením,“ řekl ředitel Českého národního registru dárců dřeně Daniel Pagáč.

Český národní registr dárců kostní dřeně je obecně prospěšnou společností, která zajišťuje nábor, registraci a vyšetření dobrovolných dárců kostní dřeně v České republice a odběry k transplantaci nemocných s leukémií, nádory a jinými nemocemi krve. Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti dárcovství a transplantace kostní dřeně.

Více informací o Českém národním registru dárců kostní dřeně naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?