S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vláda schválila vypsání tendru na provoz letecké záchranné služby

Vytvořeno: 10. 3. 2016 Poslední aktualizace: 10. 3. 2016

Vláda na včerejším zasedání schválila odůvodnění významné veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby“, která bude vyhlášena v otevřeném zadávacím řízení, a vyslovila souhlas se způsobem jejího zadání. 

Předmětem plnění významné veřejné zakázky je provozování vrtulníků nestátním provozovatelem pro leteckou záchrannou službu, což zahrnuje držení každodenní pohotovosti vrtulníků včetně letové posádky a provádění letů dle pokynů zdravotnického operačního střediska v působnosti zdravotnické záchranné služby. Ministerstvo zdravotnictví je totiž podle zákona o zdravotnické záchranné službě povinno zabezpečit provoz letecké záchranné služby. Zajišťování letecké záchranné služby je integrální součástí poskytování neodkladné přednemocniční péče v případě ohrožení života, zdraví a při mimořádných událostech s hromadným postižením osob,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za čtyřleté období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 je 1.200 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k ukončení platnosti smlouvy ke dni 31. 12. 2016 je třeba vypsat veřejnou zakázku pro zajištění poskytování letecké záchranné služby pro 6 z celkového počtu 10 základen. Jedná se o základny Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Jihlava, v rozsahu současného držení pohotovosti (Ostrava 24 hodinová pohotovost, ostatní denní pohotovost).

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz   

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?