Vláda schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, má především zajistit soulad s EU

Vytvořeno: 25. 6. 2019 Poslední aktualizace: 25. 6. 2019

Na svém včerejším jednání schválila vláda návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. „Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i řadu dalších úprav, včetně legislativně technických, které ve svém důsledku přispějí k odstranění aplikačních problémů zákona v každodenní praxi – zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nařízení EU, kterým je potřeba českou legislativu přizpůsobit, se týkají úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, a dále pak poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V souvislosti s implementací těchto nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací, povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a dále pak pro MZ některé nové kompetence.

Novelu doplňují některé požadavky vyplývající z aplikační praxe. U přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné organismy“, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví (např. vznik tzv. cerkáriové dermatitidy). Tyto organismy doposud předmětem zákonné úpravy nebyly, takže hygienici nemohli jejich výskyt monitorovat a veřejnost před nimi případně varovat. Provozování solárií se nově zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci.

Na poli ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Pro prodejce použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti 3 let, dochází ke zjednodušení legislativních požadavků na tyto výrobky.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?