S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vláda schválila maximální cenu veřejné zakázky na provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu

Vytvořeno: 3. 5. 2016 Poslední aktualizace: 3. 5. 2016

Vláda na svém zasedání (2. 5.) schválila maximální nepřekročitelnou cenu veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu“. Ta činí podle znaleckého posudku vypracovaného v dubnu 2016 Českým vysokým učením technickým 1 354 254 449 Kč bez DPH, 1 638 647 883 Kč včetně DPH.

„Zajišťování letecké záchranné služby je nedílnou součástí neodkladné lékařské péče v případě ohrožení života a zdraví. I proto jsem rád, že vláda schválila maximální cenu, která bude hned zapracována do zadávací dokumentace tak, aby mohl být dodržen předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky v květnu 2016,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Posudek vychází z předpokládaných nákladů na poskytnutí služby, určuje maximální výši těchto nákladů (mzdové, odpisy, opravy, spotřeba materiálu, palivo apod.) a bude sloužit pro porovnání nabídek dodavatelů při hodnocení nabídkové ceny. Vzhledem k ukončení platnosti smlouvy ke dni 31. 12. 2016 je třeba vypsat veřejnou zakázku pro zajištění poskytování letecké záchranné služby pro 6 z celkového počtu 10 základen. Jedná se o základny Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Jihlava, v rozsahu současného držení pohotovosti (Ostrava 24 hodinová pohotovost, ostatní denní pohotovost). 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?