S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vláda schválila legislativní zakotvení hospiců do českých norem

Vytvořeno: 29. 3. 2017 Poslední aktualizace: 29. 3. 2017

„Pro oblast péče o nevyléčitelně nemocné je to velký krok vpřed. Zakotvení této formy služeb je něco, co v českém právu dlouhodobě chybělo a mohlo to mít negativní vliv i na dostupnost paliativní, potažmo hospicové péče pro české pacienty,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k dnes projednané novele zákona o sociálních službách, do které Ministerstvo zdravotnictví v rámci projednávání doplnilo úpravu novely zákona o zdravotních službách. Úprava se týká právě poskytování hospicové péče.

Cílem je výslovné zakotvení institutu tzv. hospice coby poskytovatele zdravotních služeb nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu nemoci, a to ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Smyslem navrhované úpravy zákona o zdravotních službách je deklarovat existenci těchto pro společnost mimořádně prospěšných zařízení, v nichž se pečuje o osoby v poslední fázi života. „Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že tato změna povede k větší dostupnosti hospicové péče pro všechny, kdo ji potřebují,“ zdůraznil ministr Miloslav Ludvík.

Doplnění zákona o zdravotních službách je rovněž vyjádřením návaznosti na nově zaváděnou sociální službu v zákoně o sociálních službách, a to sociální službu péče o osoby v terminálním stavu. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Ministerstvo zdravotnictví si je dlouhodobě vědomo problémů v oblasti paliativní, resp. hospicové péče, a proto ji také pravidelně podporuje dotačními programy. Pro letošní rok byl například vyhlášen program na podporu činností nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví. Program je prioritně zaměřen právě na podporu hospicové péče a má za cíl vytvoření podmínek pro kvalitní a dostupnou péči o nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu nemoci.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?