S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vláda České republiky schválila jednorázový finanční příspěvek ve výši 200 milionů korun pro pražskou Nemocnici Na Bulovce a 500 milionů korun brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny. Finance budou poskytnuty z vládní rozpočtové rezervy.

Vytvořeno: 31. 7. 2014 Poslední aktualizace: 31. 7. 2014

Ekonomická situace Nemocnice na Bulovce a Fakultní nemocnice u svaté Anny není dobrá, je to důsledek špatného hospodaření z uplynulých let. Pokud by jim vláda nepomohla, reálně hrozilo, že přestanou fungovat a bude ohrožena péče pro pacienty. Nad našimi nemocnicemi jsme zavedli přísnou kontrolu, mají plány k ekonomickému ozdravení, které plní. Potřeba oddlužení by se už neměla opakovat a měly by hospodařit vyrovnaně, říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Nemocnice Na Bulovce zajišťuje komplexní zdravotní péči pro občany značné části hl. m. Prahy a severozápadní části Středočeského kraje, některá specializovaná pracoviště pak mají celorepublikový význam. Nemocnice se také významnou měrou podílí na výuce lékařů a sester ve spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zajišťuje komplexní zdravotní péči pro občany města Brna a jeho okolí, specializovaná pracoviště mají působnost pro celý Jihomoravský kraj a v některých případech pro celou Českou republiku. Odborná pracoviště fakultní nemocnice jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, popřípadě dalších fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů i nelékařských profesí. Situaci FN u sv. Anny výrazně ovlivňuje realizace projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC). Ekonomická situace přerostla možnosti řešení vlastními silami nemocnice, což vedlo na podzim 2013 k výměně jejího ředitele.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?