S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Virus chřipky

Vytvořeno: 29. 1. 2009 Poslední aktualizace: 29. 1. 2009

Virus chřipky se dělí na typ A, B a C. Typ C způsobuje jen mírné infekce povětšinou u dětí, proto jej uvádíme pouze pro úplnost a dále jej zmiňovat nebudeme. Typ A je epidemiologicky nejzávažnější a  dělíme jej na různé subtypy, u člověka konkrétně na dva: H1N1 a H3N2.
Typ B do subtypů dělen není.


Jako dominující epidemický kmen se většinou uplatní pouze jeden ze jmenovaných vyvolavatelů chřipkové infekce u člověka, tj. buď subtyp A(H1N1) nebo subtyp A(H3N2), anebo B. Zbylí dva zástupci pak cirkulují pouze v omezené míře nebo vůbec. Ve  výskytu se typy, respektive subtypy chřipkového viru  cirkulaci obvykle střídají.

V loňském a v předloňském roce se uplatnil především subtyp A(H1N1) a typ B, proto se logicky vytvořil prostor pro větší rozšíření subtypu A(H3N2).


NEJEDNÁ SE TEDY O NOVÝ VIRUS, ALE O ZNÁMÉHO VYVOLAVATELE CHŘIPKOVÉ INFEKCE

(Subtyp A(H3N2) se jako vyvolavatel lidských infekcí uplatňuje již 40 let!). Rozšíření subtypu A(H3N2) bylo očekáváno, proto byl tento subtyp zaveden do chřipkových vakcín používaných v této sezóně.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?