S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Včerejší půlnocí uplynula lhůta pro podání námitek ze strany uchazečů o veřejnou zakázku na provozování Letecké záchranné služby

Vytvořeno: 6. 10. 2016 Poslední aktualizace: 6. 10. 2016

Celkově lze konstatovat, že na 6 samostatných částí veřejné zakázky – základen (Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Olomouc, Jihlava a Ostrava), se přihlásili 3 uchazeči – DSA, ATE a Helikopter. Společnost DSA využila svého práva a v zákonné lhůtě podala obsáhlé námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na 4 části této veřejné zakázky. MZ se bude těmito námitkami podrobně zabývat a v desetidenní lhůtě o nich rozhodne.

Žádný z dalších uchazečů podněty či námitky vůči rozhodnutí nepodal.

Zadavatel rozhodl na základě jednání Hodnotící komise takto:

Výjezdová  základna Jihlava – Helikopter Air Transport

Výjezdová  základna Ostrava – Helikopter Air Transport

Výjezdová  základna Olomouc – Air Transport Europe

Výjezdová  základna Ústí nad Labem – Air Transport Europe

Výjezdová  základna Liberec – DSA

Výjezdová  základna Hradec Králové –  DSA

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?