V rámci cvičení Karlovarská putovní 155 byla poprvé prověřena Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem

Vytvořeno: 7. 6. 2023 Poslední aktualizace: 7. 6. 2023

Koncepci řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Tato koncepce definuje jednotná pravidla postupu zdravotnických záchranných služeb, zdravotnických zařízení i popáleninových center pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů.

Organizace tohoto cvičení se zhostila Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a akce proběhla pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje, města Karlovy Vary a Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky. Cvičení Karlovarské putovní 155 proběhlo ve dnech 2. – 4. června 2023, přičemž řešení mimořádné události s hromadným postižením osob s popáleninami se uskutečnilo první den cvičení.

V rámci scénáře došlo k závadě na elektroinstalaci, která vedla k požáru v dolní stanici podzemní lanové dráhy Imperial na Divadelním náměstí v Karlových Varech, kde se v danou chvíli nacházelo zhruba 50 osob.

Do cvičení byla kromě 14 nelékařských výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci, tří lékařských posádek systému rendez-vous, jedné lékařské posádky Letecké záchranné služby Plzeň a jednoho logistického speciálu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje zapojena také krajská zdravotnická zařízení, Fakultní nemocnice Plzeň, popáleninové centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a řada dalších aktérů včetně Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a dobrovolníků.

Ministerstvo zdravotnictví si cení zařazení mimořádné události s vysokým počtem popálených pacientů mezi aktivity Karlovarské putovní 155 a je přesvědčeno, že procvičení koncepce bylo přínosné pro všechny účastníky cvičení, stejně jako ostatní procvičované aktivity v průběhu celého cvičení. Významné poděkování patří zejména Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a všem, kteří s plánováním a organizací tohoto cvičení pomáhali.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?