S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

V pondělí uplyne lhůta pro podání přehledu pojistného OSVČ za rok 2019

Vytvořeno: 31. 7. 2020 Poslední aktualizace: 4. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zpozorňuje, že v pondělí 3. 8. 2020 uplyne lhůta pro podání přehledu OSVČ pro oblast zdravotního pojištění za rok 2019. Změny v oblasti daňové a v oblasti sociálního zabezpečení, kde bylo rozhodnuto o prominutí sankcí při podání daňového přiznání do 18. 8. 2020, na to nemají žádný vliv.

Lhůta pro podání přehledu OSVČ pro oblast zdravotního pojištění za rok 2019 je stanovena zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Případné posunutí lhůty nelze učinit rozhodnutím ministra zdravotnictví, jako tomu bylo v případě výše uvedených opatření, ale vyžadovalo by změnu zákona, jejíž přijetí v tak krátké době nebylo a nadále není reálné.

Stále tedy platí, že osoby samostatně výdělečně činné, i pokud daňové přiznání podají až v nejzazším nesankcionovaném termínu 18. 8. 2020, mají povinnost předložit zdravotní pojišťovně přehled nejpozději do 3. 8. 2020 a doplatek pojistného uhradit do osmi dnů po podání přehledu. To znamená, že pokud podnikatel přehled předloží 3. 8. a později, případný doplatek pojistného musí uhradit do 11. 8. 2020. O případném odpuštění sankcí za opožděné splnění některé z uvedených povinností (podání přehledu, úhrada doplatku pojistného) pak může v souladu s právními předpisy rozhodnout vždy příslušná zdravotní pojišťovna, které je svěřeno provádění veřejného zdravotního pojištění.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?