V České republice byl potvrzen desátý případ chřipky Pandemic (H1N1)

Vytvořeno: 1. 7. 2009 Poslední aktualizace: 1. 7. 2009

Dne 30. června 2009 ve večerních hodinách byl Národní referenční laboratoří pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze potvrzen desátý případ infekce virem pandemic (H1N1) 2009 v ČR.


Desátým případem je muž, který se dne 29. června 2009 vrátil do ČR Japonska. Během letu již pociťoval chřipkové obtíže a měl teplotu.Téhož dne se dostavil na infekční kliniku FN Bulovka, kde byl ambulantně ošetřen a byl mu proveden odběr biologického materiálu. Pacient byl ponechán v domácí izolaci a v současné době je v dobrém zdravotním stavu. K terapii nebyla použita antivirotika. Dvě osoby v kontaktu jsou ponechány v domácí izolaci s tím, že u jedné osoby byl pro chřipkové příznaky proveden odběr biologického materiálu na infekční klinice ve FN Bulovka – na výsledek se čeká dotyčná osoba je bez zdravotních obtíží. Druhý případ v kontaktu s nemocným je t.č. bez příznaků onemocnění.


Jedná se tak o další v pořadí desátý případ importované infekce na území ČR, který s ohledem na vývoj epidemiologické situace ve výskytu pandemic (H1N1) 2009 ve světě není nijak překvapující. Z epidemiologického i léčebného hlediska je situace řešena standardním způsobem. V současné době probíhá epidemiologické šetření s cílem vyhledat spolucestující z letadla (+3/-3 řady), kterým do ČR přiletěl nemocný muž.


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Originál tiskové zprávy viz níže „Přílohy“

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?