Tisková zpráva: Ministerstvo zdravotnictví získalo další miliardy z Evropské unie

Vytvořeno: 29. 7. 2009 Poslední aktualizace: 29. 7. 2009

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) tři nové Výzvy k předložení žádostí o poskytnutí finanční podpory pro grantové projekty a do zdravotnictví tak přitečou další finanční prostředky ve výši 1,8 miliardy Kč. Výzvy navazují na předchozí čerpání z IOP ve výši 1,95 miliardy Kč. Ministerstvo zdravotnictví je navíc nejúspěšnějším ministerstvem v čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. V rámci všech vydaných rozhodnutí za jednotlivá ministerstva zapojená do implementace IOP je 81 % projektů z oblasti zdravotnictví.

„První výzva, zaměřená na traumatologickou péči s celkovým finančním objemem 1,95 miliardy korun, již podporuje 24 projektů. Nová druhá a třetí výzva se týkají oblasti řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví a prevencí zdravotních rizik obyvatelstva a sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem“, vysvětluje Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví ČR. „V rámci čtvrté výzvy mohou specializovaná zařízení zažádat o finanční podporu na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků pro zajištění diagnostiky, léčby a „screeningu“ časných stádií onkologických onemocnění včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí“, uvádí  první náměstek ministryně Marek Šnajdr.

„Velmi důležité je, že evropské peníze využijeme také na preventivní programy, které jsou pro ministerstvo zdravotnictví  prioritou. Zaměříme se především na ty oblasti, kde se nám nedaří zachytit onemocnění včas a existuje vysoká pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Jde o celostátní screeningy kolorektálního karcinomu, rakoviny plic, prostaty, děložního hrdla a prsu“, říká Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví. „Ministerstvo zdravotnictví úspěšně spolupracuje v rámci čerpání fondů z Evropské unie i s ostatními rezorty. Jako cíl jsme si stanovili získat v letech 2007 – 2013 pro naše zdravotnictví 20 mld. Kč z Evropských fondů. Dosavadní průběh ukazuje, že tento cíl je naprosto reálný“, komentuje Marek Šnajdr a dodává: „Další oblastí, kde lze očekávat přísun Evropských fondů,  jsou projekty z oblasti výzkumu a vývoje, životního prostředí a vzdělávání zdravotníků.“

Finanční prostředky bude ministerstvo zdravotnictví čerpat z Evropských fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu, který je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury veřejné správy, veřejných služeb a územního rozvoje. Podrobné informace o výzvách jsou k dispozici na internetových stránkách www.mzcr.cz v sekci ›Evropská unie a evropské fondy› Evropské fondy›IOP›dokumenty nebo na www.strukturalni-fondy.cz/iop/3-2.

Celé tiskové prohlášení – viz níže „Přílohy“

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?