Tisková zpráva ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 4. 10. 2011 Poslední aktualizace: 4. 10. 2011

Ministerstvo zdravotnictví podporuje tlak správní rady VZP, aby rozvoj IZIPu byl pozastaven do té doby, než bude projekt pilotně vyzkoušen ve dvou krajích. V  rámci  pilotního projektu je třeba doložit, že projekt IZIP je schopen generovat úspory a zvýšit efekt kvality poskytované péče. Pokud by projekt kvality neprokázal, je třeba jej přehodnotit, případně zcela zastavit.
  
Ministr zdravotnictví Leoš Heger zároveň  prostřednictvím  členů  správní rady vyzve vedení VZP, aby před tím než dojde k převzetí majoritního podílu akcií, byl proveden audit vztahů VZP a IZIPu včetně auditu vzájemných smluv. Zároveň doporučuje, aby všechny smlouvy i výsledek auditu byly následně zveřejněny.

 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?