Tisková zpráva Kanceláře WHO v ČR, Ministerstva zdravotnictví a Magistrátu hl. m. Prahy

Vytvořeno: 25. 3. 2022 Poslední aktualizace: 25. 3. 2022

Nová dohoda mezi WHO a Českem o zlepšení zdraví pro všechny, která byla dnes podepsána

Během dnešní krátké jednodenní návštěvy České republiky podepsal regionální ředitel WHO, Dr. Hans Henri P. Kluge dohodu s ministrem zdravotnictví prof. Vlastimilem Válkem o posílení spolupráce v prioritních oblastech. V centru pro uprchlíky se pak regionální ředitel také přesvědčil, jak město Praha vítá příchozí z Ukrajiny a poskytuje jim více než jen základní zdravotnické služby.

Návštěva byla pro pana Dr. Klugeho příležitostí, aby zjistil a vyzdvihl odhodlání a profesionalitu zdravotníků, kteří minulé dva roky bojovali s pandemií covid-19 a nyní poskytují péči příchozím z Ukrajiny.

Dvouletý plán k zajištění zdraví pro všechny v Česku a podpora země jako světového lídra v oblasti zdravotnictví

“Česká republika podnikla rozhodné kroky, aby zajistila, že se každému občanovi dostane dostupné a kvalitní zdravotní péče. Dokladem toho je pozice země jako regionálního lídra, který zajišťuje spravedlivý přístup ke zdravotní péči a ochranu proti nepřiměřeným platbám za zdravotní péči,” řekl Dr. Kluge.

“Věřím, že nová dohoda, kterou jsme dnes podepsali, posílí naši spolupráci v prioritních oblastech, které zahrnují dostupnost léků, vhled do jednání při tvorbě politik zdravotnické služby v oblasti péče o duševní zdraví, ozdravení po pandemii, digitální transformaci a imunizaci. Toto jsou vlajkové lodě našeho celoevropského pracovního programu. Nejenže tato dohoda proto zlepší výsledky zdravotní péče v zemi, ale rovněž podpoří výměnu odborných poznatků v regionálních i globálních sítích.”

„Velmi mě těší spolupráce s WHO a podepsání společného dvouletého plánu spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR a WHO. Našimi prioritami předsednictví budou především onkologie, vzácná onemocnění, očkování, boj s dezinformacemi ve zdravotnických otázkách a navázání na práci francouzských kolegů. Jsem velmi rád, že jsme nalezli konsenzus ohledně pomoci ukrajinským občanům, protože tato situace si zaslouží jednotu, abychom mohli efektivně pomáhat tam, kde to je nejvíce potřeba,“ říká ministr zdravotnictví ČR prof. Vlastimil Válek.

Dvouletý plán spolupráce mezi Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví České republiky pro roky 2022-2023 je výsledkem konzultačního procesu a zahrnuje společný postup:

  • V oblasti finanční ochrany, zdravotnických služeb zaměřených na jedince a posílení primární zdravotní péče
  • V oblasti připravenosti na nouzové situace a reakčních kapacit
  • V zátěžových oblastech zahrnujících péči o duševní zdraví, škodlivé účinky alkoholu a tabáku, zdraví ve vztahu k životnímu prostředí, nepřenosné a očkovatelné nemoci i další, přenosné nemoci
  • Při plnění evropského pracovního programu pro roky 2020 – 2025, „Společná akce pro lepší zdraví” (United Action for Better Health)
  • Při prosazování mezioborové spolupráce a dobrého řízení zdravotní péče
  • Při zapojení českých institucí do regionálních a celosvětových zdravotnických sítí
  • Při podpoře zdravotnických priorit během českého předsednictví Radě Evropské unie v roce 2022

Přijetí 300 000 ukrajinských uprchlíků

Za poslední měsíc Česko přivítalo okolo 300 000 uprchlíků z Ukrajiny. Jejich zdravotní potřeby od očkování, zdravotní péče o matky, novorozence a děti, přes péči a léčbu nepřenosných chorob, HIV a tuberkulózy až po podporu mentálně a psychicky nemocných osob jsou enormní.

Dr. Hans Kluge navštívil uprchlické centrum v Praze, kde bezprostředně zjistil, jak neodkladně městské části, zdravotníci i místní obyvatelé integrovali nově příchozí z Ukrajiny a poskytli jim přístřeší, zdravotní péči a další služby.

“S pokorou jsem sledoval vřelé přijetí, jež Češi poskytují svým bližním v nouzi, kteří v těchto dnech přijíždějí z Ukrajiny. Rád bych ocenil všechny, kteří pracují jak na místní, tak národní úrovni, za jejich komplexní přístup při poskytování zaměstnání, sociální ochrany, zdravotní péče a vzdělání, protože tím nejen řeší bezprostřední zdravotní potřeby uprchlíků, ale rovněž jim poskytují rámec pro dlouhodobější pohodu a zdraví,” dodal Dr. Kluge.

V reakci na návštěvu a současnou humanitární krizi sdělil Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy: “Vážím si pozornosti WHO, kterou v této době věnuje hlavnímu městu Praze. Do Prahy a Středočeského kraje, které jsou považovány za spojené nádoby, už dorazilo zhruba 88 tisíc lidí, kteří prchají ze svého domova před válkou. Nastavení efektivního systému začlenění osob, které potřebují naši pomoc, do českého zdravotního systému, považuji za klíčovou součást jejich úspěšné adaptace.“ 


Kontakty pro média:
Kancelář WHO v ČR, Dr. Pavla Kortusová, e-mail: kortusovap@who.int, tel: 607819386

Fotografie z podpisové ceremonie jdou k dispozici zde.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?