S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Systém zdravotního pojištění i přes pandemii dosáhl přebytku šest miliard korun

Vytvořeno: 28. 7. 2021 Poslední aktualizace: 28. 7. 2021

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2020 s příjmy 358 miliard Kč a výdaji 352,2 miliard Kč. Dosáhl tak přebytku 5,8 miliard Kč. Celkové náklady na zdravotní služby v roce 2020 byly oproti loňskému roku vyšší o 48 miliard Kč. Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění bylo v roce 2020 významně negativně ovlivněno dopady pandemie COVID-19.

„Ministerstva financí i zdravotnictví dlouhodobě prosazovala udržení rezerv zdravotních pojišťoven v době hospodářského růstu pro horší časy, což se v současnosti ukazuje jako velmi prozíravé. Právě díky těmto prostředkům a zvýšení platby státu nebyla ani při tak extrémním zatížení zdravotního systému ohrožena dostupnost a kvalita zdravotních služeb,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Systém veřejného zdravotního pojištění zůstává ve velmi dobré kondici. V roce 2020 skončilo hospodaření zdravotních pojišťoven popáté v řadě v přebytku a jejich zůstatky na bankovních účtech se v loňském roce navýšily o téměř deset procent na 64,4 miliard korun. Naším úkolem je i nadále udržet vysoký standard a širokou dostupnost zdravotní péče o pacienty. Věřím, že díky dalšímu navýšení plateb za státní pojištěnce pro rok 2022 o 200 korun toho dosáhneme,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Systému se v roce 2020 i přes vysoké výdaje dařilo kumulovat rezervy. Příčinou takto pozitivního výsledku je skutečnost, že výnosy pojistného se nakonec oproti roku 2019 nesnížily a zároveň se skokově navýšila platba za státní pojištěnce o 25,4 miliard Kč.

U všech zdravotních pojišťoven došlo v roce 2020 k navýšení nákladů na zdravotní služby. V souvislosti s dopadem pandemie COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku, ve které stanovilo kompenzace za propady objemu poskytnuté péče v jednotlivých segmentech zdravotních služeb a vyšší náklady za poskytnutou péči pacientům s diagnózou COVID-19.

Díky opět kladnému hospodaření došlo ke zvýšení finančních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven, a to o 9,9 % na 64,4 miliard Kč. V roce 2020 poměr těchto zůstatků stagnoval na úrovni 18,3 % celkových výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Zároveň však v roce 2020 došlo k významnému růstu závazků vůči poskytovatelům zdravotních služeb, které se projeví na růstu výdajů v roce 2021.


Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví


Jste spokojeni s obsahem této stránky?