Strategická skupina pro personální stabilizaci resortu zdravotnictví představila dotazník s názvem Ženy ve zdravotnictví

Vytvořeno: 14. 12. 2023 Poslední aktualizace: 14. 12. 2023

Na ministerstvu zdravotnictví dnes proběhlo jednání strategické skupiny pro personální stabilizaci resortu zdravotnictví. Součástí jednání bylo představení dotazníku s názvem „Ženy ve zdravotnictví“ a jeho průběžných výsledků.

Dotazníkové šetření probíhalo od 10. října do 28. listopadu 2023 a zúčastnilo se ho celkem 2 149 respondentů, z toho přes
60 % žen.

Jednání Strategické skupiny pro personální stabilizaci resortu zdravotnictví.„Z dotazníku jasně vyplynulo, že ženám ve zdravotnictví brání v návratu do zaměstnání především sladění rodinného života s tím pracovním. Je proto naší prioritou usilovat o harmonizaci a podporu rovnosti ve zdravotnictví. Společně s ministerstvem práce a sociálních věcí v tomto směru chystáme změny, které situaci významně posunou do 21. století,” řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Průzkum odhalil, že možnost sladění rodinného a pracovního života v českém zdravotnictví hodnotí 55 % respondentů negativně. Jako možný krok, který by tuto otázku mohl zlepšit, uvedlo 60,7 % respondentů možnost dětské skupiny v místě výkonu práce.

Mezi další hlavní kroky, které by podle respondentů pomohly zlepšit možnost sladit pracovní a rodinný život, patří přehledné centralizované informace o podmínkách mateřské a rodičovské dovolené, digitalizace systému vzdělávání a částečné nebo zkrácené úvazky. Právě neochotu přistoupit k částečným úvazkům ze strany zaměstnavatele uvádí 53,5 % respondentů jako překážku. 62,4 % mužů a 79,8 žen uvedlo, že pokud by byl zaměstnavatel progresivní, zvážili by částečný úvazek i během mateřské dovolené.

Česká republika je zemí, která má velmi nízké procento využívání částečných pracovních úvazků ve srovnání s ostatními evropskými státy. V porovnání s unijním průměrem máme jeden z nejnižších podílů zkrácených úvazků vůči celkové zaměstnanosti, ve třetím kvartálu roku 2022 to bylo pouze 6,2 %.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?