Stanovisko ministerstva zdravotnictví k rezignaci rozhodce Damiana Della Ca zastupujícího společnost Diag Human v rozhodčím řízení

Vytvořeno: 30. 3. 2010 Poslední aktualizace: 30. 3. 2010

Dne 30. 3. 2010 se mělo uskutečnit zasedání rozhodčího senátu za účasti všech tří rozhodců. Bylo velmi pravděpodobné, že dnes mohlo také dojít k finálnímu rozhodnutí a 14 let se táhnoucí spor se společností Diag Human mohl být definitivně ukončen.

 

Rozhodce jmenovaný společností Diag Human se dnes na jednání nedostavil (což se v tomto sporu nestalo poprvé) a navíc v brzkých ranních hodinách zaslal dopis, v němž se vzdal funkce rozhodce. Oficiálním důvodem jeho rezignace je včerejší reportáž České televize (Reportéři ČT – Pochyby o arbitráži Diag Human), která v něm údajně vyvolala pochybnosti o regulérnosti tohoto rozhodčího řízení.

 

Je zcela absurdní, že renomovaný a naprosto nezávislý rozhodce se rozhodl vystoupit z rozhodčího senátu jen na základě uvedené reportáže České televize, aniž by se zúčastnil dnešního jednání, kde by si mohl osobně ověřit informace, které uvedla Česká televize.

 

Jeho rezignace znamená další prodlevu v tomto dlouholetém sporu, kterou ministerstvo zdravotnictví chápe jako jasnou obstrukci, za kterou je nepochybně snaha oddálit konečné rozhodnutí v této kauze.

 

Je zcela zřejmé, že nynější pozice Diag Human v tomto rozhodčím řízení je po právní stránce velmi slabá. Proto rezignaci rozhodce zastupujícího společnost Diag Human považujeme za zoufalý krok, který znemožňuje přijetí konečného rozhodnutí. Nic to nedokazuje více než to, že Diag Human zároveň avizoval stažení svého původního požadavku, v němž žádal o vyplacení 14 miliard. V tento moment se rozhodci budou zabývat pouze odvoláním státu, který od začátku vzniklého sporu neakceptuje žádné finanční nároky společnosti Diag Human.

 

Originální verze tiskové zprávy a videozáznam briefingu – viz níže.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?