Stanovisko k tiskovému sdělení AČMN

Vytvořeno: 14. 4. 2015 Poslední aktualizace: 14. 4. 2015

Tvrzení Asociace českých a moravských nemocnic, že Úhradová vyhláška pro rok 2015 neumožňuje většině nemocnic zvýšení platů a mezd o 5 % není založeno na realitě. Ministerstvo zdravotnictví analyzovalo data navýšení předběžných úhrad za měsíce leden a únor od všech zdravotních pojišťoven za všechny nemocnice akutní lůžkové péče a tato čísla dokladují, že dostatečné navýšení bylo provedeno ve všech krajích a úhradová vyhláška umožňuje navýšení tarifních platů o 5 % a analogické navýšení mezd.

V rámci Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví existuje expertní tým složený ze zástupců zaměstnavatelů, odborů a Ministerstva zdravotnictví, kde byl dohodnut postup, jak verifikovat to, zda nemocnice má nebo nemá na navýšení platů. Doposud se na Ministerstvo zdravotnictví obrátily pouze jednotky nemocnic – rozsah případného problému je tedy naprosto minimální. Pracovní skupina bude na svém dalším zasedání analyzovat data za první čtvrtletí. Relevantní data pro skutečný obraz stavu, který již nyní mylně dovozuje AČMN, budou tedy nejdříve koncem dubna.

  • AČMN představila „analýzu“, která je anonymizovaná, není z ní tedy možné identifikovat konkrétní nemocnici a ověřit na základě dat, které má MZ k dispozici, korektnost předkládaných informací.
  • Analýza srovnává lednovou zálohu pro nemocnice s průměrnou zálohou za minulý rok. Je nutné upozornit na to, že lednová záloha je první a často dochází k vyjednávání a úpravě výše záloh – první smysluplná data jsou ta za první čtvrtletí.
  • Úhradová vyhláška pochopitelně umožňuje navýšení platů za předpokladu, že se nebude snižovat produkce dané nemocnice – tedy že nebude léčit méně pacientů, snižovat počet oddělení atd. Ze samotné analýzy AČMN vyplývá, že u některých zařízení dochází ke změně struktury péče. Přenášet zodpovědnost za výsledky vedení některých nemocnic na úhradovou vyhlášku logicky nelze.
  • Sama AČMN ve svém vyjádření píše: „Pro vyšší reprezentativnost údajů AČMN zveřejní výsledky úhrad ještě za celé 1. čtvrtletí 2015, jakmile budou pojišťovnami uhrazeny.“ Je tedy zřejmé, že i AČMN si je vědoma nízké vypovídací hodnoty své „analýzy.“
  • V rámci Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví existuje expertní tým složený ze zástupců zaměstnavatelů, odborů a Ministerstva zdravotnictví, kde byl dohodnut postup, jak verifikovat to, zda nemocnice má nebo nemá na navýšení platů. Doposud se na Ministerstvo zdravotnictví obrátily pouze jednotky nemocnic – rozsah případného problému je tedy naprosto minimální. Pracovní skupina bude na svém dalším zasedání analyzovat data za první čtvrtletí.
  • Pro Ministerstvo zdravotnictví jsou podstatné závěry tripartitní pracovní skupiny. Každá nemocnice, která má pocit, že jí navýšení úhrad nedovoluje navýšit tarifní platy, má možnost se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o analýzu jejich úhradových dat a nákladové struktury.
  • Tvrzení AČMN, že k navýšení tarifních platů a analogické navýšení mezd o 5 % je nutný 3% růst úhrad od zdravotních pojišťoven, je nepravdivé a bylo již několikrát ze strany Ministerstva zdravotnictví uváděno na pravou míru. Potřebné navýšení je možné vypočítat pouze za znalosti nákladové struktury dané nemocnice – je nutné vědět, kolik procent z celkových nákladů tvoří mzdové náklady. Na pracovní skupině byl na tuto skutečnost zástupce AČMN několikrát ze strany MZ i odborů upozorňován. Analýzu je tedy možné považovat za účelovou.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166.
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?