S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovisko k rozhodčímu nálezu v tzv. kauze Diag Human

Vytvořeno: 13. 8. 2008 Poslední aktualizace: 13. 8. 2008

            Ministerstvu zdravotnictví byl dnešním dnem doručen rozhodčí nález k tzv. kauze Diag Human, kterým byla přiřknuta žalující straně částka téměř devíti miliard korun na úkor státu. Tato částka podle rozhodců sestává z údajných škod ve výši 4,1 miliardy korun a zbytek mají tvořit úroky z prodlení a ostatních nákladů řízení. Ministr zdravotnictví seznámí s rozhodčím nálezem vládu ČR a navrhne jí další postup. Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že důkazní situace neopravňuje k vyplacení jakékoliv náhrady škody, a proto ministr vládě navrhne, aby Česká republika využila všech možností přezkumu tohoto rozhodnutí, s cílem jeho odvrácení a ochrany zájmů daňových poplatníků. Ministerstvo současně odkazuje na tiskovou zprávu ze dne 25. 7. 2008 popisující pozici státu v celé kauze, která zůstává nadále nezměněna.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?