S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovisko k rozhodčímu nálezu v tzv. kauze Diag Human

Vytvořeno: 13. 8. 2008 Poslední aktualizace: 13. 8. 2008

            Ministerstvu zdravotnictví byl dnešním dnem doručen rozhodčí nález k tzv. kauze Diag Human, kterým byla přiřknuta žalující straně částka téměř devíti miliard korun na úkor státu. Tato částka podle rozhodců sestává z údajných škod ve výši 4,1 miliardy korun a zbytek mají tvořit úroky z prodlení a ostatních nákladů řízení. Ministr zdravotnictví seznámí s rozhodčím nálezem vládu ČR a navrhne jí další postup. Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že důkazní situace neopravňuje k vyplacení jakékoliv náhrady škody, a proto ministr vládě navrhne, aby Česká republika využila všech možností přezkumu tohoto rozhodnutí, s cílem jeho odvrácení a ochrany zájmů daňových poplatníků. Ministerstvo současně odkazuje na tiskovou zprávu ze dne 25. 7. 2008 popisující pozici státu v celé kauze, která zůstává nadále nezměněna.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?