S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Společné prohlášení českého předsednictví a Evropské komise k aktuálnímu vývoji výskytu chřipkového viru A/H1N1

Vytvořeno: 11. 6. 2009 Poslední aktualizace: 11. 6. 2009

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zvýšila stupeň pandemického ohrožení nákazy chřipkovým virem A/H1N1 ze stupně 5 na stupeň 6, což reflektuje obsah schválené definice WHO tohoto stupně. Toto hodnocení se však týká pouze epidemiologické distribuce a šíření viru, nikoli závažnosti klinických symptomů. K stávajícímu dni vykazuje nákaza virem A/H1N1 pouze lehké až mírné příznaky a nízkou úmrtnost.


V reakci na stávající vývoj se shodla česká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková s komisařkou pro zdraví A. Vassiliou na společné koordinaci, jež bude následovat po formálním vyhlášení stupně 6 ze strany WHO, což znamená, že mají být aktivovány národní pandemické plány.


V reakci na tuto hrozbu se Rada EU pod vedením  českého předsednictví spolu s  Evropskou komisí shodly na mimořádném jednání ministrů zdravotnictví dne 30. dubna v Lucemburku na prioritních opatřeních, která je zapotřebí učinit. Také během zasedání Rady EPSCO ve složení ministrů zdravotnictví v Lucemburku dne 9. června se Evropská komise a členské státy zavázaly k diskusi, při využití struktury Výboru pro zdravotní bezpečnost, o společné reakci a postupu k této hrozbě.


České předsednictví a Evropská komise budou pokračovat ve své aktivní roli při plánování, koordinaci a zlepšování opatření, která by měla snižovat dopady šíření viru A/H1N1. Evropská komise úzce spolupracuje s Evropský centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou lékovou agenturou (EMEA) a je v pravidelném kontaktu s WHO  a svými mezinárodními partnery v Akční skupině pro celosvětovou zdravotní bezpečnost v USA, Mexiku, Kanadě a Japonsku (GHSAG).


Další vývoj situace budeme i nadále sledovat a podle toho budou podniknuty příslušné kroky.


*  *  *


Originální verze této tiskové zprávy – viz níže „Přílohy“: „Společné prohlášení…“

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?