„Solme s rozumem,“ vyzývá hlavní hygienik ČR v rámci stejnojmenné kampaně

Vytvořeno: 24. 2. 2016 Poslední aktualizace: 24. 2. 2016

Lékaři dlouhodobě upozorňují, že nadbytek soli v jídle ohrožuje naše zdraví a zatěžuje především ledviny a oběhový systém.  Sůl je životně důležitá, ovšem v České republice se dnes její konzumace pohybuje okolo 15-16 gramů za den, což několikanásobně převyšuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), které činí pro dospělého 5 g soli denně.  Češi překonávají i evropský průměr, kde se spotřeba soli průměrně pohybuje mezi 8 a 12 gramy na den a například v Německu, Rakousku a Švýcarsku se podařilo konzumaci soli snížit na 6 gramů. K pokrytí nutné potřeby soli v organismu by ale stačily i 2 gramy denně.

 

 

„Ministerstvo zdravotnictví na rizika plynoucí z nadměrné konzumace soli opakovaně upozorňuje. Jedná se především o vysoký krevní tlak, náhlé mozkové příhody nebo infarkt myokardu. Proto se připojujeme k mezinárodní akci „World Salt Awareness Week“. V rámci kampaně „Solme s rozumem“ vydávám Výzvu všem, kteří mohou přispět k boji proti nadměrné konzumaci soli. Cílí například na školní jídelny, restaurace, výrobce potravin, ale samozřejmě i na širokou veřejnost,“ říká hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Pro představu – zarovnaná kávová lžička představuje přibližně 5 g soli. U dětí se doporučují dávky ještě mnohem nižší. Podle odhadů ovšem až 80 % kojenců v ČR dostává už v prvním roce života ve výživě více soli, než je doporučeno. V batolecím věku pak přijímá nadměrné množství soli až 95 % dětí. Na slanou chuť si přitom zvykáme již v útlém věku a tento návyk dále ovlivňuje naše chuťové preference v dospělosti. Jelikož 75–80% soli přijímáme v potravinách a surovinách, které nakupujeme, hrají zde nezastupitelnou roli také výrobci potravin. Důležité je rovněž naučit se s chutěmi pracovat při přípravě pokrmů, ať již v domácnostech, restauracích nebo školních jídelnách.

Výzva, kterou naleznete v příloze této tiskové zprávy, obsahuje konkrétní doporučení a podpůrné mechanismy ke snížení spotřeby soli. „Věřím, že společnými silami dosáhneme postupného snižování obsahu soli v potravinách a podpoříme zdravé návyky ve spotřebě soli u každého z nás,“ uzavírá Vladimír Valenta.

 

 

Výzva Hlavního hygienika ČR

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé subjekty udělat?

 • Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):
  • posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin vaření;
  • zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce;
  • jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých strávníků);
  • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;
  • čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“ (např. směsi sušené zeleniny);
  • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
  • kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu nebo automatu;
  • informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ a o rizicích nadměrného solení.

 

 • Restaurace, fast-foody, provozovny hromadného stravování, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče:
  • omezte obsah soli v nabízených pokrmech;
  • vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu;
  • omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin;
  • nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami;
  • prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této oblasti vaše dlouhodobé plány;
  • nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů.

 

 • Výrobci potravin:
  • zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur;
  • formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem změn.

 

 • Rodiny s dětmi:
  • věnujte čas přípravě domácích pokrmů;
  • vařte se svými dětmi;
  • vařte z čerstvých surovin;
  • omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami.

 

 • Každý z nás:
  • naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin;
  • mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu jídla;
  • nekupujme pečivo posypané solí;
  • v restauraci žádejme méně slaná jídla.

 K výzvě se připojte na  www.mene-solit.cz.

Za rok budeme mít opět možnost zhodnotit, co všechno se nám v této oblasti povedlo, a naplánovat další cíle.

 

Těším se na spolupráci!

MUDr. Vladimír Valenta, Ph. D.
      Hlavní hygienik ČR

 

Více informací najdete na www.mzcr.cz a www.szu.cz

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166,
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?