Sněmovna změnila požadavky na očkování dětí a opětovně schválila nová pravidla pro volby do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven

Vytvořeno: 21. 4. 2020 Poslední aktualizace: 21. 4. 2020

Poslanecká sněmovna dnes znovu projednala dvě novely z dílny Ministerstva zdravotnictví, které mění zákon o ochraně veřejného zdraví a zákon o zdravotních pojišťovnách. Návrhy do dolní komory vrátil Senát. Obě předlohy nyní dostane k podpisu prezident.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví upravuje povinnost přijmout očkované dítě i pro další subjekty, v jejichž náplni je péče o dítě starší 3 let v předškolních zařízeních. Poslanci odmítli návrh senátorů, aby se povinnost doložit očkování nevztahovala na soukromá zařízení pro předškolní děti a aby dítě před nástupem do mateřské školy nemuselo být očkováno proti žloutence typu B. „Taková změna by mohla vést ke snížení kolektivní imunity, proto jsem ji odmítl a jsem rád, že mě vyslyšeli i poslanci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Sněmovna naopak znovu podpořila změnu zákona, aby očkování nebylo podmínkou pro pobyt dítěte ve škole v přírodě. „Souhlasil jsem s tím, protože není důvod, aby na týdenní školu v přírodě nemohly kvůli chybějícímu očkování děti, které jsou po zbytek roku spolu ve třídě,“ dodal ministr. Pro účast na zotavovacích akcích, tedy táborech, ale zůstane tato povinnost zachována z důvodu toho, že se jedná o dlouhodobější pobyty náhodně vytvořených velkých kolektivů dětí.

Novelou se také zařazuje očkování proti invazivním meningokokovým nákazám skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku dítěte, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života dítěte. Toto očkování bude od 1. 5. 2020 pro kojence a malé děti zdarma, jejich rodiče tak ušetří tisíce korun, které doposud za toto očkování museli vynakládat. Součástí novely se stalo také ustanovení, podle nějž hlavní hygienik má mít lékařské vzdělání.

Sněmovna dnes také definitivně schválila novelu zákona o zdravotních pojišťovnách, která mění obsazování správních a dozorčích rad. Návrh se vrátil zpět poslancům poté, co senátoři odhlasovali, aby zdravotně-pojistné plány, účetní závěrky a výroční zprávy všech tuzemských zdravotních pojišťoven nadále projednávala Sněmovna.

Beze změny prošla klíčová část vládní verze novely, která přináší změnu, aby se na chodu zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven podílelo mnohem širší spektrum subjektů. Na straně pasivního volebního práva (možnost být volen) změna předpokládá široké zapojení všech pojištěnců. Nový způsob obsazování správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven nadále zachovává jmenování třetiny těchto orgánů vládou s tím, že zbývající dvě třetiny členů budou nově voleny z řad pojištěnců zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a to osobami odvádějícími pojistné na veřejné zdravotní pojištění této zaměstnanecké pojišťovně. „Obsazování správních a dozorčích rad se díky novým pravidlům stane transparentnější a výrazně spravedlivější než dosavadní systém,“ doplnil ministr.

Právo volit budou mít všichni plátci pojistného, tedy zaměstnavatelé a podnikatelé, v závislosti na výši odvedeného pojistného, a také zaměstnanci i osoby bez zdanitelných příjmů.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?