S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Slyšení ministra Julínka ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu

Vytvořeno: 21. 1. 2009 Poslední aktualizace: 21. 1. 2009

Během svého projevu představí ministr členům parlamentního výboru základní prvky pracovního programu českého předsednictví v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, s důrazem na tři hlavní priority: antibiotickou rezistenci, finanční udržitelnost zdravotních systémů a eHealth (elektronické zdravotnictví).


České předsednictví bude pokračovat v projednávání legislativních návrhů týkajících se poskytování přeshraniční zdravotní péče a doporučení v oblasti vzácných nemocí. Současně začneme projednávat řadu legislativních návrhů v oblasti léčiv, kvality a bezpečnosti orgánů určených k transplantacím a bezpečnosti pacientů, které Komise předložila v prosinci loňského roku. Předsednictví se bude aktivně věnovat tématu finanční udržitelnosti zdravotních systémů. Výsledky své práce bude české předsednictví prezentovat na jednání červnové Rady pro zaměstnanost, sociální otázky, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). V závěru slyšení budou mít europoslanci možnost klást  ministrovi doplňující dotazy. Na zasedání jsou taktéž zváni příslušní členové Evropské komise.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?