Slavnostní předávání Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj pro rok 2015

Vytvořeno: 18. 12. 2015 Poslední aktualizace: 18. 12. 2015

Dne 17. prosince předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji projektům, které jsou podporované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví z veřejných zdrojů.

Cenu ministra zdravotnictví v letošním roce obdržely tři řešitelské týmy:

prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., Dr.h.c. z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za projekt „Analýza a cílená modulace mechanismů přenosu signálu a opravy poškození DNA u glioblastomu a kmenových buněk glioblastomu jako strategie pro objasnění patogeneze a hledání individualizované, molekulárně-cílené léčby v kombinaci s léčbou klasickou“

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze za projekt „Molekulární fenotypizace minimálního poškození transplantované ledviny a její prognostický význam“

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. z Thomayerovy nemocnice v Praze za projekt „Sekundární prevence a prognóza nemocných po cévních mozkových příhodách“

 

Dále byla udělena čtyři čestná uznání:

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FES z Fakultní nemocnice Ostrava za projekt „Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu karotické endarterektomie a karotického stentingu pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem“

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc za projekt „Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy“

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za projekt „Standardizovaná průtoková cytometrie jako nástroj pro rychlou a citlivou diagnostiku

v hematologii – zavedení EuroFlow protokolů v ČR“

doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. ze Státního zdravotního ústavu za projekt „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“

Ocenění byla za účasti zástupců Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví a odborné veřejnosti slavnostně předána v Martinickém paláci, kde se letos konal již 23. ročník těchto ocenění. „Celé dnešní setkání je jen jedním z mnoha potvrzení špičkové úrovně české medicínské vědy, výzkumu a vědců, kteří spolu se svými týmy vynikají dosaženými výsledky i v mezinárodním srovnání. Za několik dní vstoupíme do roku 2016, ve kterém bude připravován nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje. Zvýšení kvality výzkumu, vývoje a inovací v České republice je dlouhodobým cílem a snahou rezortu Ministerstva zdravotnictví“, řekl Svatopluk Němeček.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?