S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Šesté kolo testů ve školách ze 24. ledna prokázalo další významný nárůst virové zátěže u žáků, a také pedagogů

Vytvořeno: 28. 1. 2022 Poslední aktualizace: 28. 1. 2022

V pondělí 24. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 104 tisíc žáků a téměř 183 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Objem realizovaných testů zůstává v jednotlivých kolech testování přibližně stejný. Testování žáků odhalilo celkem 15 178 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 373,7 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 24. ledna potvrzeno 1 449 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 793,6 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. V obou případech jde o velmi významný nárůst, více než dvojnásobný, proti předchozím kolům testů. Pro srovnání, u žáků základních škol bylo 13. ledna potvrzeno 1 754 záchytů nákazy a 17. ledna celkem 4 566 záchytů. U studentů středních škol bylo 13. ledna potvrzeno 1 262 případů a 17. ledna celkem 2 644 případů. Růst zátěže je důsledkem naprosté dominance nové varianty viru omikron, která dle Státního zdravotního ústavu již dosahuje více než 98 % podíl na všech nových nákazách. Podíl potvrzených primárních záchytů (konfirmace PCR po primárních antigenních testech) byl u testů ze 24. ledna nahlášen v rozsahu 50–59 %, což je srovnatelné s daty ze 17. ledna.

 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 26. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 104 tis. testů u žáků / studentů a téměř 183 tisíc testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 29 963 u žáků/studentů a 2 973 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 15 178 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 449 potvrzených nákaz u zaměstnanců
  • Na rozdíl od předchozích kol testů byla dne 24.1. zachycena významně vyšší zátěž populace žáků základních škol než u studentů středních škol, stejný trend potvrdila i data z testů zaměstnanců 

 

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

  • 1373,7/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 1281,1; SŠ: 1597,9)
  • 793,6/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 725,2; SŠ: 968,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 53 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 47,3% primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců.

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 24. 1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

  • věková třída 6 – 11 let: 363,9
  • věková třída 12 – 15 let: 589,7
  • věková třída 16 – 19 let: 653,3

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 24.1. zachyceno 50 113 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6 – 19 let. Z toho 15 178 (30,3%) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6 – 19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 8 506 (16,9%) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 2 345 případů přímo zachyceno testy ve školách. 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?