S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Senátoři schválili transparenční novelu

Vytvořeno: 23. 7. 2015 Poslední aktualizace: 23. 7. 2015

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění v souladu s Programovým prohlášením vlády posiluje dozor a veřejnou kontrolu nad finančními toky veřejného zdravotního pojištění a zvyšuje efektivitu a transparentnost systému. Změny, které přináší, se týkají zejména povinnosti zveřejňovat smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nebo právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Jsem velice rád, že tento důležitý krok k transparentnějšímu systému zdravotnictví můžeme předložit k podpisu prezidentovi republiky,“ řekl po schválení novely Senátem ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V souvislosti s efektivním využíváním zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění obsahuje norma ustanovení o zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob a pojištěncům přináší možnost flexibilnějšího výběru zdravotní pojišťovny. Možnost změny zdravotní pojišťovny jedenkrát za 12 měsíců sice zůstává zachována, ale lidé se k tomuto kroku mohou rozhodnout k začátku každého pololetí a nikoli pouze až k začátku následujícího kalendářního roku.

V rámci projednávání vládní předlohy v Poslanecké sněmovně byla přijata celá řada pozměňovacích návrhů rozšiřující původní vládní návrh. Novela tedy například zavádí jako hrazenou službu očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců starších 65 let nebo předpokládá, že o sloučení zdravotních pojišťoven bude rozhodovat vláda na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?