Senátor Jan Žaloudík se svými výroky k univerzitním nemocnicím bohužel zcela zbytečně dobývá do otevřených dveří. Je škoda, že se patrně řádně neseznámil s věcným záměrem zákona o univerzitních nemocnicích.

Vytvořeno: 5. 9. 2012 Poslední aktualizace: 5. 9. 2012

Věcný záměr počítá s transformací fakultních nemocnic na tzv. nemocnice univerzitního typu se zachováním jejich neziskového principu. „V  žádném případě se nejedná o převod fakultních nemocnic na akciové společnosti či o přípravu jejich privatizace“, upozornil Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví a dodává: „Navržená transformace je zcela v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku.“ 

Nemocnice univerzitního typu se tedy stanou samostatnými subjekty plně zodpovědnými za své hospodářské výsledky. „Příjmy z veřejného zdravotního pojištění budou nemocnice oprávněny použít pouze na úhradu nákladů spojených s poskytováním zdravotních služeb“, zdůraznil Martin Plíšek. Zisk, který vytvoří nemocnice například v rámci výzkumné činnosti, zůstane nemocnici pro její další potřeby.
 
Statut „Univerzitní nemocnice“ získá každá nemocnice, která v souladu s připravovaným zákonem uzavře smlouvu s lékařskou fakultou. Ta musí mít akreditovaný studijní program nebo obor všeobecného lékařství.
 
Další změna se týká jmenování ředitelů nemocnic. Ty již nebude jmenovat ministr zdravotnictví, ale správní rada, která bude složena ze zástupců vysoké školy, lékařské fakulty, ministerstva zdravotnictví a příslušného kraje. „Tímto krokem chceme zaručit vymanění řízení nemocnic z vlivu politiků a naopak k posílení provázanosti s veřejnou vysokou školou“, dodal Martin Plíšek.
 
Cílem Ministerstva zdravotnictví je i nadále zachování funkce fakultních nemocnic jako základních prvků sítě zdravotnických zařízení v ČR. Jejich role při výuce budoucích lékařů zůstane klíčová. „Veřejnost si snad udělá obrázek o připravované transformaci fakultních nemocnic na základě zřejmých faktů a nikoli na základě bezdůvodného strašení stínového ministra ČSSD Jana Žaloudníka“, dodal Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví.
 
Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích, který řeší základní principy transformace fakultních nemocnic, schválila vláda na svém zasedání minulý týden. Zákon by mohl vstoupit v platnost v roce 2014.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?