S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seminář „Nástroje zvyšování bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních“

Vytvořeno: 21. 12. 2007 Poslední aktualizace: 21. 12. 2007

Dne 17. ledna 2007 se bude v budově Ministerstva zdravotnictví konat seminář „Nástroje
zvyšování bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních.“ Začátek je v
10 hodin, v zasedací místnosti č. 281 v 1. patře.

Seminář organizuje ministerstvo ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR.

Jeho cílem je seznámit vedoucí pracovníky lůžkových zdravotnických
zařízení s metodami, které na těchto pracovištích vedou k včasnému
zamezení a snižování omylů a chyb při poskytování zdravotní péče (tzv.
mimořádné události).

Prezentovány budou metody, které jsou již v ČR v některých lůžkových
zdravotnických zařízeních používány (většinou v těch akreditovaných
nebo v zařízeních, která se na externí audit připravují). Tyto postupy
vycházejí ze zahraničních zkušeností i z doporučení Světové
zdravotnické organizace, která od roku 2004 koordinuje celosvětový
projekt bezpečí pacientů. Informace o tomto projektu je rovněž na
programu jednání.

Jednotlivá příspěvky prezentují příkladné postupy v nejčastějších
rizikových zdravotnických oblastech. Kupříkladu jednoznačná
identifikace pacientů jako nástroj prevence jejich záměny či prevence
pádů pacientů, stranové záměny při operaci a další.

Pozvána byli zástupci všech lůžkových zdravotnických zařízení.

Přednášky budou uveřejněny na internetových stránkách MZ.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?