S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Rozhodnutím vydaným lucemburskými soudy nebyly dotčeny žádné prostředky ČR

Vytvořeno: 28. 6. 2019 Poslední aktualizace: 28. 6. 2019

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k článku v deníku E15 „Soud v Lucembursku povolil Diag Human exekuci účtů České republiky“ ze dne 28. 6. 2019.

Od roku 2011 se společnost Diag Human snaží v zahraničí vykonat proti ČR neplatný rozhodčí nález z roku 2008. Aktuální rozhodnutí lucemburského soudu prvního stupně se tak týká výlučně dodatečného potvrzení exekučního příkazu, který byl ve vztahu ke dvou konkrétním bankám v Lucembursku vydán již v roce 2011. Jelikož podle rozhodnutí lucemburských soudů je rozhodčí nález od roku 2017 v Lucembursku vykonatelný, soud nyní rozhodl tak, že není důvod exekuční příkaz nepotvrdit. Soud však také potvrdil, že vykonatelnost rozhodčího nálezu se týká výlučně Lucemburska. ČR u těchto bank žádné prostředky v době vydání exekučního příkazu neměla a dosud nemá.

Je nutné zdůraznit, že pouze Lucembursko tento nález uznalo, zatímco soudy sedmi dalších států (USA, Nizozemsko, Lichtenštejnsko, Anglie, Francie, Rakousko, Švýcarsko) prohlásily nález za neplatný a nevykonatelný. Není žádný důvod, proč by rozhodnutí soudů těchto dalších zemí měla mít nižší váhu nebo menší závaznost pro strany sporu než rozhodnutí soudu v Lucembursku.

Rozhodnutí vydaná lucemburskými soudy se tedy týkají pouze účtů vedených u bankovních subjektů v Lucembursku a žádné prostředky ČR jimi dotčeny nebyly.

MZ ČR ve spolupráci s právními zástupci analyzuje případné opravné prostředky proti tomuto rozhodnutí.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?