Ředitelem IKEM zůstává na základě výběrového řízení Michal Stiborek

Vytvořeno: 22. 5. 2023 Poslední aktualizace: 22. 5. 2023

V pátek 19. 5. 2023 proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví zasedání výběrové komise v rámci vyhlášeného výběrového řízení na ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek byl dnes seznámen s jeho výsledky.

Výběrová komise byla patnáctičlenná, zastoupeny v ní byly tradičně významné organizace z oblasti zdravotnictví. Ve výběrové komisi kromě 5 zástupců Ministerstva zdravotnictví zasedli zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory, České asociace sester, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, odborové organizace IKEM, Asociace nemocnic ČR, výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a výboru pro zdravotnictví Senátu.

Výběrovému řízení předcházela otevřená výzva Ministerstva zdravotnictví k předložení vize řízení a rozvoje IKEM na roky 2023 až 2027. Dva ze tří uchazečů ve výběrovém řízení předložili své vize v rámci této výzvy a byli Ministerstvem zdravotnictví k účasti ve výběrovém řízení vyzváni.

Pan ministr se dnes seznámil s výsledkem hlasování výběrové komise. Výběrová komise ke jmenování ředitelem IKEM panu ministrovi doporučila Michala Stiborka, který obdržel 12 hlasů z celkových 15 a ministr doporučení výběrové komise akceptoval.

„Akceptuji doporučení výběrové komise, která byla složena velmi reprezentativním způsobem a zasedali v ní jak zástupci příslušných relevantních odborů Ministerstva zdravotnictví, tak i významné osobnosti z řad odborné veřejnosti. Věřím, že Ing. Stiborek a jím představená koncepce dalšího rozvoje IKEM bude zárukou dalšího kvalitního rozvoje této organizace v budoucnosti. IKEM je výkladní skříní české medicíny a pro kvalitní práci jeho lékařů a dalšího zdravotnického personálu musí jeho vedení zajistit optimální podmínky, ale i ekonomickou udržitelnost,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?