S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Reakce na nepravdivé informace v tiskovém prohlášení České lékařské komory „Vláda plivla lékařům do tváře“ ze dne 15. 12. 2010“

Vytvořeno: 16. 12. 2010 Poslední aktualizace: 16. 12. 2010

Ministerstvo zdravotnictví se musí ohradit proti nepravdivému tvrzení v tiskovém prohlášení České lékařské komory.


 


Vláda na svém zasedání nerozhodla o žádných investicích do fakultních nemocnic ve výši 16 miliard korun, jak toto prohlášení uvádí.


 


Naopak vzhledem k úsporným opatřením v kapitole ministerstva zdravotnictví došlo k významnému snížení finančních prostředků určených pro investice. Oproti předchozímu období jde o dvoutřetinové snížení. Limit pro investice v následujících šesti letech byl stanoven na 3.5 miliardy korun.


 


Je politováníhodné, že tak významná organizace jako je Česká lékařská komora, využívá pro obhajobu své kampaně „Děkujeme, odcházíme“  naprosto nepravdivé informace.


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?