S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Reakce MZ na ústavní stížnost senátorů na úhradovou vyhlášku

Vytvořeno: 13. 12. 2018 Poslední aktualizace: 13. 12. 2018

 

Argumenty senátorů uvedené v ústavní stížnosti jsou velice zmatečné a neodpovídají realitě. Úhradová vyhláška pro rok 2019 vychází poprvé v historii z dohody všech zástupců zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. Vůbec poprvé se pod vedením ministra Vojtěcha povedlo naplnit literu zákona. Senátoři tak svou ústavní stížností popírají svobodně vyjádřenou vůli zdravotních pojišťoven a zástupců všech poskytovatelů zdravotních služeb, kterou předpokládá zákon.

Senátory zmiňovaná nerovnost v úhradách v mnoha případech odráží různou náročnost péče ve specializovaných nemocnicích ve velkých městech a v menších okresních nemocnicích, což ústavní stížnost zcela opomíjí. Je nutné zdůraznit, že fakultní a velké krajské nemocnice poskytují řádově nákladnější a komplexnější péči. Na druhou stranu si MZ uvědomuje, že nemocnice jsou dnes placené na základě paušálů, které nezohledňují skutečnou potřebu zdravotní péče a její kvalitu. MZ proto intenzivně pracuje na systémové změně. Projekt DRG restart sjednocuje základní sazby napříč nemocnicemi tak, aby se platilo za skutečně poskytnutou péči a její kvalitu a peníze šly za pacientem. S náběhem nového systému se počítá od roku 2020.
 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?