S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Reakce MZ ČR na reportáž pořadu Záhady Josefa Klímy o finanční podpoře sdružení Cerebrum

Vytvořeno: 9. 7. 2019 Poslední aktualizace: 9. 7. 2019

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na nepravdivé informace, které zazněly v neděli 7. července v reportáži pořadu Záhady Josefa Klímy v Televizi Seznam.  

Není pravdou, že by stát dotace pro sdružení Cerebrum zastavil. Každé dotační řízení se řídí objektivními a dopředu jasně danými pravidly metodiky pro daný dotační program. Nejsou-li ze strany žadatele splněna, není možné dotaci z objektivních důvodů poskytnout. 

Reportáž obsahuje ještě jednu zásadní nepřesnost, a to, že péče o pacienty po úrazu mozku není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Rehabilitace i logopedie po indikaci ošetřujícího lékaře je součástí úhradové vyhlášky a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?